El Consell Comarcal del Ripollès té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu.cat/ccripolles.El Consell Comarcal es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. 

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:
 
Perfil del Contractant:
Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
Tràmits electrònics:
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
Notificacions electròniques:
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
Tauler electrònic:
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 

* L’informem que el proper 1 d’abril, el CATCERT canviarà els seus certificats arrel intermedis, els quals no estan inclosos directament sobre els navegadors d’internet.

Per aquest motiu, és necessari que descarregui i instal·li el certificat “EC-Sector públic” sobre els Servidors Web i Estacions de treball en les que utilitzin les nostres aplicacions amb certificats emesos per CATCERT (aquest certificat substitueix a l’actual certificat intermedi EC-AL)
 
És important que també avisi als usuaris de la seva Seu Electrònica, ja que si utilitzen un certificat idCat és necessari que s’instal·li el nou certificat arrel “EC-Ciutadania”.
Pot trobar més informació de cóm realitzar aquesta configuració a través d’aquest link  (+info)
 
Sistemes de signatura digital acceptats
 
Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.
 
 
Segells electrònics d'òrgan emprats
 
Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al Consell Comarcal del Ripollès s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:
 
  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el Registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.
  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.