Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Ajuts econòmics de menjadors corresponents al curs escolar 2018/19 Bases reguladores de concessió d’ajuts ajuts econòmics individuals de menjadors corresponents al curs escolar 2018/19 15-06-2018 Bases ajuts assistència menjador escolar curs 18-19
SOL·LICITUD ASSISTÈNCIA MENJADOR 18-19
Ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, assistència a colònies i escoles bressol o 1r cicle d'educació infantil, curs 2018-2019 Bases reguladores de concessió d’ajuts individuals per l’adquisició de llibres i material escolar obligatoris, l’assistència a colònies i l’assistència a escoles bressol o primer cicle d’educació infantil, pel curs 2018/2019. 12-10-2018 Bases ajuts llibres i material escolar, assistència colònies i assistència escoles bressol o primer cicle educació infantil 18-19
SOL·LICITUD LLIBRES CURS 18-19
SOL·LICITUD BECA ASSISTÈNCIA COLÒNIES 18-19
Subvencions per la realització d’activitats i projectes que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l’esport. Bases que han de regir la concessió de subvencions per la realització d’activitats i projectes que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l’esport, i que ajudin a la creació, organització i desenvolupament de les mateixes a la comarca del priorat. 29-11-2017 -Bases per la concessió de subvencions per activitats de caire cultural, turisme, promoció econòmca, comerç i esport
-Bases para la concesión de subvenciones para actividades de tipo cultural, turismo, promoción econòmca, comercio y deporte