Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Subvencions per la realització d’activitats i projectes que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l’esport. Bases que han de regir la concessió de subvencions per la realització d’activitats i projectes que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l’esport, i que ajudin a la creació, organització i desenvolupament de les mateixes a la comarca del priorat. 29-11-2017 -Bases per la concessió de subvencions per activitats de caire cultural, turisme, promoció econòmca, comerç i esport
-Bases para la concesión de subvenciones para actividades de tipo cultural, turismo, promoción econòmca, comercio y deporte
Ajuts econòmics de menjadors corresponents al curs escolar 2017/18 Bases reguladores de concessió d’ajuts ajuts econòmics individuals de menjadors corresponents al curs escolar 2017/18 15-05-2017 15-06-2017 - Bases ajuts menjadors curs 2017-18
- Bases ayudas comedores escolares 2017-2018
- Imprès SOL·LICITUD beca assistència menjador escolar 17-18
Ajuts adquisició llibres i material escolar, assistència a colònies i assistència escoles bressol o primer cicle d'educació infantil,curs 2017-18 Bases reguladores de concessió d’ajuts individuals per l’adquisició de llibres i material escolar obligatoris, l’assistència a colònies i l’assistència a escoles bressol o primer cicle d’educació infantil, pel curs 2017/2018. 15-05-2017 14-10-2017 - Bases ajuts llibres i material escolar, assistència a colònies... 2017-18
- Bases ayudas libros y material escolar, asistencia a colonias ... 2017-18
- Imprès SOL·LICITUD beca assistència COLONIES 17-18
- Imprès SOL·LICITUD beca llibres i assistència a llar d'infants 17-18.docx