Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Procés de selecció per a la contractació temporal d'un/a tècnic/a mitjà/ana A2 pel PECT. 1 15-05-2018 04-06-2018 X2018001743 Concurs Oposició Temporal A2 Anunci_bases
Model sol·licitud
Borsa de treball oficial 1a brigades externes jardineria Servei especialitzat Centre el Puig 05-04-2018 24-04-2018 X2018000990 concurs amb comprovació pràctica personal laboral Bases generals borses treball
Anunci correcció error material termini presentació sol·licituds
Anunci aprovació bases borsa treball oficial 1a brigades externes - jardineria
Sol·licitud admissió convocatories borsa de treball
Llistat admesos i exclosos membres del tribunal lloc data i hora de les proves
Acta proves de català borsa Oficial 1ª jardineria
Procés de selecció provisió d'una plaça de tècnic/a d'administració general(subgrup A1) i creació d'una borsa de trebll 1 21-03-2018 X2018000697 concurs oposició funcionari interí A1 Sol·licitud admissio a convocatories de personal.pdf
Anunci aprovació bases plaça tècnic a d'administració general (subgrup A1).pdf
Anunci DOGC extracte aprovació bases i convocatòria tecnic a administració general
Llistat_admesos_i_exclosos_membres_del_tribunal_lloc_data_i_hora_de_les_proves
Procés de selecció d'una plaça d'administratiu àrea Benestar Social mitjançant concurs-oposició de promoció interna 1 26-02-2018 X2018000244 concurs-oposició de promoció interna laboral C1 Consell Comarcal del Pla de l'Estany Anunci aprovació oferta pública parcial 2018
Anunci aprovció bases i convocatòria procés selectiu promoció interna
Anunci DOGC extracte publicació BOP aprovació bases i convocatòria promoció interna
Llistat admesos i exclosos convocatòria administratiu (C1) per promoció interna
Borsa de treball d'administratius/ives, subgrup C1 21-02-2018 13-03-2018 X2018000254 concurs amb comprovació pràctica laboral C1 Butlletí Oficial de la Província de Girona, 21 de feber de 2018 Bases generals borsa treball
Correccio error material termini presentació sol·licituds
Bases específiques administratius ives
Sol·licitud admissió convocatories borsa de treball
Anunci relació admesos i exclosos, membres tribunal qualificador i data de la prova per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius ives
Rectificació decret relatiu a la llista d'admesos i exclosos i membres Tribunal Qualificador borsa treball administratius ives
Resultat de les proves de català
Anunci resultat final proves procés selectiu administratiu ives 18042018
Anunci_resultat_final
Borsa de treball d'Auxiliar administratiu 12-02-2018 05-03-2018 X2018000240 Concurs de mèrits amb comprovació pràctica i entrevista personal Temporal C2 Consell Comarcal del Pla de l'Estany Bases generals borsa treball
Correccio error material termini presentació sol·licituds
Bases específiques auxiliar administratiu
Sol.licitud_admissio_borsa_treball
Anunci relació admesos i exclosos, membres tribunal qualificador i data de la prova per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius ives
Rectificació decret relatiu a la llista d'admesos i exclosos i membres Tribunal Qualificador borsa treball auxiliars administratius ives
Acta desenvolupament proves llengua catalana 03042018
Acta desenvolupament proves procés selectiu aux.administratius ives 04042018
Tècnic Mig pel Servei d'Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de 0 a 17 anys) 1 26-05-2017 15-06-2017 Bases_especifiques
Anunci Bases Generals.pdf
Correccio_error_bases_generals
Sol.licitud_admissio
Llista_admesos_i_exclosos,_membres_del_tribunal,_lloc,_data_i_hora_de_les_proves
Psicoleg/loga CDIAP 1 12-05-2017 18-05-2017 Anunci_incorporacio_urgència_psicoleg-loga_CDIAP
Tècnic informàtic 1 11-11-2016 09-12-2016 bases_proces_selecio_tecnic_informatic
Llista_admesos_exclosos_membres_tribunal_qualificador_data_prova_borsa_treball_tecnic_informatic_grupA2
Acta_constitucio_tribunal_i_desenvolupament_proves_tecnic_informatic
Acord_constitucio_borsa_tècnic_informatic
Tècnic/a de desenvolupament comunitari 1 15-12-2016 04-01-2017 Anunci_proces_creacio_borsa_treball_bases_tecnic_a _desenvolupament _comunitari.pdf
Llista_admesos_exclosos_membres_tribunal_qualificador_i_data_prova_per_la_constitucio_de_la_borsa_de_tecnic_a_desenvolupament_comunitari
Acta_de resultat_de_les_proves_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Borsa_de_treball_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Educadors/es Socials 1 03-02-2017 23-02-2017 Bases_especifiques_reguladores_proces_seleccio_per_constitucio_borsa_treball_educadors_socials_caracter_temporal
Solicitud_admisio_borsa_educadors_socials
Llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials_i_dates_de_les_proves
Esmena_llistat_admesos_i_exclosos_a_la_borsa_educadors_socials
Rectificacio_llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials
Acta_proves_catala_Educadors_socials
Acta_resultats_finals_borsa_educadors_socials
Acord_constitució_borsa_treball_educadors_socials
Dinamitzadors/es juvenils 1 27-02-2017 20-03-2017 Anunci_bases_especifiques_proces_seleccio_borsa_treball_dinamitzadors_es_juvenils.pdf
Llistat_admesos_exclosos_borsa_dinamitzadors_juvenils
Acta_de_constitució_de_tribunal_i_resultats_prova_de_catala
Acta_resultats_seleccio_borsa_dinamitzador_juvenil
Acord_de_constitucio_de_la_borsa_de_treball_de_dinamitzador_juvenil

PER VEURE ELS DOCUMENTS, ARROSSEGAR LA BARRA DE SOBRE CAP A LA DRETA