D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places de Dinamitzador juvenil 27-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 03-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic de desenvolupament comunitari a l'Àrea de Benestar Social 15-12-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic informàtic 11-11-2016 Enllaç
Oficial 1a de jardineria del COIET 18-08-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social 02-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Fisioterapeuta pediàtric del CDIAP Pla de l'Estany 19-04-2016 Enllaç
Auxiliar informàtic 24-02-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor del Centre Ocupacional i Especial de Treball 15-02-2016 Enllaç
Tècnic mitjà per al COIET 12-02-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 11-02-2016 Enllaç
Bases generals per a la creació de borses de treball de personal laboral amb caràcter temporal 11-02-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial 2a brigades externes - jardineria 11-02-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu 05-02-2016 Enllaç
Oficial 1a de paleteria del COIET 05-02-2016 Enllaç
Coordinador de brigades del COIET 27-01-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Logopeda infantil del CDIAP 20-02-2014 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial de 2a en paleteria i jardineria 04-02-2014 Enllaç
Agutzil per a l'Ajuntament de Vilademuls 27-06-2013 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial de 2a de jardineria 16-04-2013 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social i d'Educador social 14-02-2013 Enllaç
Auxiliar tècnic de medi ambient 19-01-2009 Enllaç
Administratiu 17-12-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 19-03-2008 Enllaç
Administratiu adscrita a l'àrea de secretaria 16-11-2007 Enllaç
Tècnic mitjà programador informàtic 21-06-2007 Enllaç
Oficial 2ª xofer per a la deixalleria mòbil 06-03-2007 Enllaç
Arquitecte tècnic 02-02-2007 Enllaç
Arquitecte superior 02-02-2007 Enllaç
Arquitecte tècnic 22-11-2006 Enllaç
Delineant 22-11-2006 Enllaç
Inspector de medi ambient 15-11-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 29-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-09-2006 Enllaç
Auxiliar tècnic a adscriure a l'àrea de medi ambient 22-09-2006 Enllaç
Administratiu 22-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-09-2006 Enllaç
Conserge pel parc arqueològic de Serinyà 07-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 19-07-2006 Enllaç
Ordenança 19-07-2006 Enllaç
Informàtic 29-05-2006 Enllaç
Inspector de medi ambient 22-04-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-04-2004 Enllaç
Treballador social 16-06-2003 Enllaç
Monitor Centre Ocupacional 16-10-2002 Enllaç
Assistent Social 20-09-2002 Enllaç
Monitor Centre Ocupacional 02-07-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 17-06-2002 Enllaç
Tècnic Superior en Medi Ambient 22-04-2002 Enllaç
Delineant 18-04-2002 Enllaç
Treballador social 28-09-2011 Enllaç
Oficial 1a CET /CO 28-06-2010 Enllaç
Monitor CO 28-06-2010 Enllaç
Treballador social 18-06-2009 Enllaç
Especialista 1ª pel servei de deixalleria i abocador 19-11-2008 Enllaç
Oficial 1ª brigades externes 09-06-2005 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Tècnic/a de desenvolupament comunitari 1 15-12-2016 04-01-2017 Anunci_proces_creacio_borsa_treball_bases_tecnic_a _desenvolupament _comunitari.pdf
Llista_admesos_exclosos_membres_tribunal_qualificador_i_data_prova_per_la_constitucio_de_la_borsa_de_tecnic_a_desenvolupament_comunitari
Acta_de resultat_de_les_proves_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Borsa_de_treball_de_tecnic_dinamitzador_comunitari
Educadors/es Socials 1 03-02-2017 23-02-2017 Bases_especifiques_reguladores_proces_seleccio_per_constitucio_borsa_treball_educadors_socials_caracter_temporal
Solicitud_admisio_borsa_educadors_socials
Llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials_i_dates_de_les_proves
Esmena_llistat_admesos_i_exclosos_a_la_borsa_educadors_socials
Rectificacio_llistat_admesos_i_exclosos_borsa_educadors_socials
Acta_proves_catala_Educadors_socials
Acta_resultats_finals_borsa_educadors_socials
Acord_constitució_borsa_treball_educadors_socials
Dinamitzadors/es juvenils 1 27-02-2017 Anunci_bases_especifiques_proces_seleccio_borsa_treball_dinamitzadors_es_juvenils.pdf
Llistat_admesos_exclosos_borsa_dinamitzadors_juvenils

Mirar els documents arrosegant la barra de sobre cap a la dreta.