D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Interventor 20-06-2017 Enllaç
Psicòleg de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 11-04-2017 Enllaç
Tècnic superior de sanejament 11-04-2017 Enllaç
Tècnic mitjà de promoció econòmica 02-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 14-10-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 08-09-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social 06-09-2016 Enllaç
Tècnic de joventut 03-05-2016 Enllaç
Tècnic auxiliar inspector ambiental 31-03-2016 Enllaç
Tècnic auxiliar d'immigració 28-01-2016 Enllaç
Tècnic de promoció econòmica 18-01-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social 10-09-2015 Enllaç
Borsa de treball de places d'educador social de l'EAIA 13-04-2015 Enllaç
Treballador social de l'EAIA 24-10-2014 Enllaç
Pedagog per a l'EAIA Maresme 22-04-2013 Enllaç
Tècnic per a l'execució del programa Referent comunitari del Maresme 2 20-02-2012 Enllaç
Inspector ambiental 08-07-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 09-02-2011 Enllaç
Educador social 27-10-2010 Enllaç
Tècnic auxiliar d'immigració 18-03-2010 Enllaç
Informador d'habitatge 18-03-2010 Enllaç
Treballador social EAIA 20-04-2009 Enllaç
Psicòleg EAIA 09-12-2008 Enllaç
Pedagog EAIA 09-12-2008 Enllaç
Tècnic mitjà de serveis personals 26-05-2008 Enllaç
Tècnic de grau mitjà en control de qualitat 26-05-2008 Enllaç
Tècnic de transport adaptat 26-05-2008 Enllaç
Enginyer superior 03-03-2008 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtic 30-10-2006 Enllaç
Auxiliar tècnic d'arxiu històric comarcal 28-02-2008 Enllaç
Pedagog 20-02-2008 Enllaç
Tècnic mitjà arxiu 28-12-2007 Enllaç
Tècnic joventut 28-12-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 28-12-2007 Enllaç
Tècnic mitjà d'habitatge 24-12-2007 Enllaç
Tècnic auxiliar immigració 24-12-2007 Enllaç
Psicòleg 23-10-2007 Enllaç
Tècnic del Pla Estratègic 27-06-2007 Enllaç
Responsable de comunicació 27-06-2007 Enllaç
Assistent social 27-06-2007 Enllaç
Assistent social 23-05-2007 Enllaç
Informador d'Habitatge 19-02-2007 Enllaç
Tècnic mig d'Habitatge 19-02-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-05-2006 Enllaç
TAE Pedagog adscrit a l'EAIA-Maresme 22-05-2006 Enllaç
Tècnic mitjà de joventut 27-04-2006 Enllaç
Educador social 28-02-2006 Enllaç
Treballador social EAIA 03-02-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 03-02-2006 Enllaç
Tècnic promoció econòmica 03-02-2006 Enllaç
Educador social adscrit a l'EAIA 29-09-2005 Enllaç
Inspector de sanejament 19-08-2005 Enllaç
Tècnic de l'observatori laboral 25-04-2005 Enllaç
Enginyer superior 25-04-2005 Enllaç
Técnic de Recursos Europeus 05-01-2005 Enllaç
Educador social 14-10-2004 Enllaç
Treballador social 14-10-2004 Enllaç
Professor de l'àrea de Marketing i Comerç Exterior 12-12-2003 Enllaç
Professor de l'àrea de Recursos Humans i Turisme 12-12-2003 Enllaç
Professor de l'àrea d'Organització i Administració d'Empreses 12-12-2003 Enllaç
Inspector ambiental 02-12-2003 Enllaç
Pedagog 03-10-2003 Enllaç
Tècnic especialista en meteorologia 11-03-2003 Enllaç
Assistent social 11-03-2003 Enllaç
Inspector de sanejament 11-03-2003 Enllaç
Arquitecte 11-03-2003 Enllaç
Tècnic de serveis personals 11-03-2003 Enllaç
Auxiliar tècnic de comunicació 11-03-2003 Enllaç
Biòleg 11-03-2003 Enllaç
Químic superior 11-03-2003 Enllaç
Tècnic superior en medi ambient 11-03-2003 Enllaç
Informàtic 30-12-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 29-08-2002 Enllaç
Administratiu 03-06-2002 Enllaç
Informàtic 13-03-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 07-03-2002 Enllaç
Tècnic Auxiliar d'Informàtica 07-03-2002 Enllaç
Administratiu 07-03-2002 Enllaç
Politòleg 20-12-2001 Enllaç
Professor de l'àrea d'economia i finances 16-10-2007 Enllaç
Professor de l'àrea d'economia quantitativa 16-10-2007 Enllaç