Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
8 5.750.134 -3 1.878.281 35 31-12-2017
19 4.797.264 -10 1.582.646 42 30-09-2017
23 7.062.326 0 3.284.557 46 30-06-2017
18 2.461.603 13 3.924.735 45 31-03-2017
19 1.845.862 15 204.890 49 31-12-2016
28 5.726.651 21 835.267 57 30-09-2016
6 4.429.143 7 3.331.041 37 30-06-2016
14 4.030.441 -2 831.371 42 31-03-2016
10 5.718.111 -13 1.635.698 35 31-12-2015
28 2.846.915 37 4.979.298 63 30-06-2015
45 4.013.955 46 1.897.909 75 31-03-2015
77 10.304.105 -11 4.802.024 79 31-12-2014