Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
ORDENANÇA REGULADORA DE SUBVENCIONS 28-09-2017 http://cido.diba.cat/normativa_local/6762493/ordenances-fiscals-per-a-lany-2017-consell-comarcal-del-maresme
Ordenança general de gestió, liquidació i recaptació del Consell Comarcal del Maresme 14-01-2009 https://seuelectronica.ccmaresme.cat/ARXIUS/2012/ANUNCIS/ORDENANCES/ORDENANCA_GENERAL_BOP_15_01_09.pdf