Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

0 Registres carregats

Ordenances del Consell Comarcal del Maresme

Ordenances de Preu Públic:
 • Ordenança núm. 1, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjador escolar no obligatori.
  1. Aprovada: Ple de 2 d'octubre de 2018

  2. Publicada: BOP de data 10 de desembre de 2018

 • Ordenança núm. 2, reguladora del preu públic per al Servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança núm. 3, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança núm. 4, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar.
  1. Aprovada: Ple de 2 d'octubre de 2018

  2. Publicada: BOP de data 10 de desembre de 2018

 • Ordenança núm. 5, reguladora del preu públic per a la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a l'assistència tècnica i formativa.
  1. Aprovada: Ple de 20 de novembre de 2018

  2. Publicada: BOP de data 24 de gener de 2019

 • Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servei d'animals domèstics.
  1. Aprovada: Ple de 20 de novembre de 2018

  2. Publicada: BOP de data 24 de gener de 2019

 • Ordenança núm. 7, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’acollida escolar.
  1. Aprovada: Ple de 2 d'octubre de 2018

  2. Publicada: BOP 10 de desembre de 2018

 • Ordenança núm. 10, reguladora del preu públic d'allotjament d'emprenedors i empreses al Maresme Centre de Negocis.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança núm. 11, reguladora del preu públic de serveis complementaris al Maresme Centre de Negocis.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança núm. 12, reguladora del preu públic d’informes meteorològics.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança núm. 13, reguladora del preu públic del servei de deixalleria mòbil.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança núm. 14, reguladora del preu públic per la presència als mitjans de difusió del Consell Comarcal del Maresme d'iniciatives d'utilitat i/o interès públic.
 1. Aprovada: Ple de 22 de maig de de 2018
 2. Publicada: BOP de data 27 de juliol de 2018

 

 • Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per incorporació d'una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació del Consell Comarcal del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 20 de novembre de 2012

  2. Publicada: BOP de data 23 de gener de 2013

 • Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora del preu públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 19 de març de 2013

  2. Publicada: BOP de data 21 de maig de 2013

 

Ordenances de Taxes:

 • Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de Ponència Ambiental Comarcal.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per a la tramitació de les autoritzacions de circulació motoritzada al medi natural amb abast supramunicipal a la comarca del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017

 

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 21 de novembre de 2017

  2. Publicada: BOP de data 29 de gener de 2018