Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 05-11-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública 05-11-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la Taxa per a la utilització privativa de determinats espais de domini públic de l'edifici del Passeig Callao, sense número, de Mataró, per activitats culturals, lúdiques, de formació i ensenyaments diversos 06-09-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 26-02-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 28-09-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 26-02-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 24-11-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 26-11-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 22-11-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 17-11-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 23-09-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 09-07-2009 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora del Preu públic per serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis 06-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora del Preu públic per prestació de serveis de transport escolar 26-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora del Preu públic per serveis a prestar en el marc del servei d'animals domèstics 15-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei d'alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric 23-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de la Taxa per documents administratius 06-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora del Preu públic per a serveis a prestar pel Consell Comarcal 06-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la Taxa per a la utilització privativa de les sales del Consell Comarcal 06-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora dels serveis a prestar pel Consell Comarcal dins del servei d'assistència tècnica als municipis 06-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora del Preu públic per a la certificació del nivell òptim de qualitat per a l'educació de les activitats extraescolars a la comarca 06-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 Taxa per a la tramitació de les autoritzacions d'activitats organitzades de circulació motoritzada al medi natural amb abast supramunicipal 06-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de Ponència Ambiental Comarcal 06-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora del preu públic de la prestació pels serveis d'allotjament d'empreses i autònoms al Maresme Centre de Negocis 06-02-2008 Enllaç
Ordenança general de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de Dret Públic Comarcal 06-02-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 04-07-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 05-07-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 14-09-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora del Preu públic per serveis a prestar per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme 17-07-2008 Enllaç

Ordenances del Consell Comarcal del Maresme

Ordenances de Preu Públic:
 • Ordenança núm. 1, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjador escolar no obligatori.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança núm. 2, reguladora del preu públic per al Servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança núm. 3, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança núm. 4, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança núm. 5, reguladora del preu públic per a la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a l'assistència tècnica i formativa.
  1. Aprovada: Ple de 21 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servei d'animals domèstics.
  1. Aprovada: Ple de 19 de novembre de 2013

  2. Publicada: BOP de data 20 de gener de 2014

 • Ordenança núm. 7, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’acollida escolar.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP 27 de febrer de 2017

 • Ordenança núm. 10, reguladora del preu públic d'allotjament d'emprenedors i empreses al Maresme Centre de Negocis.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança núm. 11, reguladora del preu públic de serveis complementaris al Maresme Centre de Negocis.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança núm. 12, reguladora del preu públic d’informes meteorològics.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança núm. 13, reguladora del preu públic del servei de deixalleria mòbil.
  1. Aprovada: Ple de 20 de març de 2017

  2. Publicada: BOP de data 1 de juny de 2017

 • Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora del preu públic per incorporació d'una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació del Consell Comarcal del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 20 de novembre de 2012

  2. Publicada: BOP de data 23 de gener de 2013

 • Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora del preu públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 19 de març de 2013

  2. Publicada: BOP de data 21 de maig de 2013

 

Ordenances de Taxes:

 • Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius.
  1. Aprovada: Ple de 18 de juliol de 2017

  2. Publicada: BOP de data 28 de setembre de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de Ponència Ambiental Comarcal.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per a la tramitació de les autoritzacions de circulació motoritzada al medi natural amb abast supramunicipal a la comarca del Maresme.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017

 • Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública.
  1. Aprovada: Ple de 20 de desembre de 2016

  2. Publicada: BOP de data 27 de febrer de 2017