En el mandat 2015-2019 el Consell Comarcal del Gironès no disposa de mecanismes o ens de participació ciutadana i, per tant, tampoc disposa d'actes de les reunions.