Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Actualment no es disposa d'un inventari de béns mobles de valor històric i artístic. El Consell Comarcal del Gironès està treballant en l'elaboració del mateix.