Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Relació de proveïdors i adjudicataris i volum econòmic (operacions superiors a 3.005,65 euros anuals) de diferents execercicis