Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Els contractes menors (contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Objecte del contracte NIF adjudicatari Adjudicatari Import adjudicat Data adjudicació Enllaç Documents Més informació
Contractes a partir de 01/01/2017 :: Consultar registre públic de contractes (RPC) 31-12-2016 https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca
Servei d’acoServei d’acompanyant de varis alumnes amb necessitats educatives especials que fan ús del transport interurbà entre Banyoles i Girona al matí (i al revés en el trajecte de tarda) durant el curs escolar 2016-2017 i que estan escolaritzats al centre privat concertat Mare de Déu del Carme de Sarrià de Termpanyant de varis alumnes amb necessitats educatives especials que fan ús del transport interurbà entre Banyoles i Girona al matí (i al revés en el trajecte de tarda) durant el curs escolar 2016-2017 i que estan escolaritzats al centre privat concertat Mare de Déu del Carme de Sarrià de Ter A17000316 TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA 8163.75 28-09-2016 2016-ENS-02-ContracteMenorTEISA
Contractació dels serveis per desenvolupar els treballs de manteniment dels sistemes de telecomunicacions, informàtics i assistència dels programes informàtics i de les aplicacions ofimàtiques del Consell Comarcal del Gironès 40525433P Carles Calvet i Gispert 12.500 16-12-2016 2016-SA-011-suportinformatic.pdf
Contracte pel subministrament d’impressió i de multifunció LOT 21, MODEL MP4054SP amb destinació als serveis administratius d’aquesta entitat local U66332040 UTE Ricoh España, SLU-Sistemas Digitales de Catalunya, Sl 3649.92 31-08-2016 2016-SA-010
Suport tècnic extern a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Gironès pel període del 25 d’abril al 25 de setembre de 2016 47702144Y MARTA PERDIGÓ I RODRÍGUEZ 6750 21-04-2016 2016-ENS-01
Desenvolupament de la formació professionalitzadora d'iniciació a tècnic/a esportiu de 155h de durada que s'iniciarà el proper 7 de març i finalitzarà el proper 26 d'abril de 2016, amb el programa següent: Mòdul 1. Iniciació a tècnic/a esportiu Mòdul 2. Joc i Esport en edat escolar. Mòdul 3. Esport Específic Mòdul 4. Activitats fisicoesportives en instal•lacions esportives convencionals. Mòdul 5. Gestió de petites entitats esportives. V17070236 Consell Esportiu del Gironès 5900.00 01-03-2016 2016-09
Desenvolupament de la formació professionalitzadora d'iniciació a tècnic/a esportiu V17070236 Consell Esportiu del Gironès 5.900 01-03-2016 2016-08
El subministrament de 100 cubells de 25 litres per a la recollida de la fracció orgànica a les escoles B25335332 Alquienvas 750 05-02-2016 2016-SA-07-cubells Import abans d'IVA
El subministrament de 100.000 bosses compostables amb nanses per a comerços, 7.000 paquets de bosses compostables per a la recollida de la FORM i 3.500 cubells airejats, per al foment de la recollida de la fracció orgànica. B62604806 CICLOVERDE 17269.92 05-02-2016 2016-SA-06-comp Import abans d'IVA
Implementació i posada en funcionament del software de gestió i control de visites i aportacions de residus a les deixalleries del Gironès per tal de donar compliment a la normativa com a gestors de residus, la normativa de RAEE i la preparació per a la reutilització dels residus. B65844441 TNL equipamientos ambientales SL 14875.00 17-03-2016 2016-SA-05-deixalleria Import abans d'IVA
Contractar el servei de suport tècnic extern a l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès pel període d'abril a juliol de 2016 46829616Y Fractàlia - consultoria ambiental, representada pel Sr. Jaume Llunell Sánchez 6122.32 29-03-2016 2016-SA-04-Fractalia
Servei extraordinari de consergeria a la casa de cultura Les Bernardes de Salt B17089699 Tadifi del Grup Mifas, Centre Especial Treball núm. T00095 9000.00 30-12-2015 2016-SA-03
Tasques d'actualització i suport en matèria de transparència, govern local i administració pública del Consell Comarcal del Gironès 46673400Y Helena Dorca i Arau 17900.00 12-01-2016 2016-SA-02
Manteniment dels aparells de climatització de la casa de cultura de Les Bernardes de Salt B17780107 Airterm 2002, SL 799.36 30-12-2015 Aiterm

A partir de 01/01/2017 la relació de contractes menors es troba al següent enllaç:

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html