Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Concurs Young Talent 2018 15-05-2018 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019 23-04-2018 Enllaç
Subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca per al 2018 23-04-2018 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca, per al curs 2017-2018 26-02-2018 Enllaç
Subvencions adreçades a la programació d'Escenaris 2018 02-02-2018 Enllaç
Pla estratègic de subvencions 21-12-2017 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès per al curs 2011-2012 31-01-2012 Enllaç
Subvencions adreçades a associacions i entitats sense ànim de lucre amb seu social a la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i esportives d'interès públic i social 04-05-2017 Enllaç
Subvencions adreçades als ajuntaments de la comarca del Gironès per al foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica dels municipis de la comarca 04-05-2017 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics per al curs 2017-2018 20-04-2017 Enllaç
Subvencions per a la programació teatral dels ajuntaments participants a Escenaris 2017 28-03-2017 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca, per al curs 2016-2017 13-03-2017 Enllaç
Ordenança general de subvencions 23-01-2017 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics per al curs 2016-2017 02-05-2016 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca, per al curs 2015-2016 09-11-2015 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per a alumnes de centres escolars de primària i secundària per al curs 2015-2016 16-10-2015 Enllaç
Subvencions en matèria esportiva 18-03-2003 Enllaç
Subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per a alumnes de centres escolars de primària i secundària per al curs 2014-2015 13-07-2015 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès per al curs 2014-2015 08-01-2015 Enllaç
Subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per a alumnes de centres escolars de primària i secundària per al curs 2013-2014 23-05-2014 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès per al curs 2013-2014 30-01-2014 Enllaç
II Mostra de Cinema de Caiac 01-08-2013 Enllaç
Subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques destinats als alumnes de centres escolars de primària i secundària per al curs 2012-2013 24-05-2013 Enllaç
Selecció d'artistes o creadors beneficiaris de les beques SALTUS 15-02-2013 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès per al curs 2012-2013 08-02-2013 Enllaç
I Mostra de Cinema de Caiac 30-07-2012 Enllaç
Selecció d'artistes o creadors beneficiaris de les beques SALTUS 08-05-2012 Enllaç
Subvencions a entitats en matèria esportiva 04-04-2012 Enllaç
Subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2011-2012 20-01-2012 Enllaç
Programa d'educació per al desenvolupament sostenible, curs 2011-2012 06-10-2011 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2010-2011, per alumnes de centres públics i de centres privats concertats 13-04-2011 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès per al curs 2010-2011 18-03-2011 Enllaç
Subvencions a entitats en matèria esportiva 08-03-2011 Enllaç
Subvencions per a la redacció de projectes d'obra i altres treballs tècnics que s'hagin de realitzar als ajuntaments de la comarca 08-03-2011 Enllaç
Ajuts als ajuntaments de la comarca del Gironès de menys de 20.000 habitants, per a cobrir en part els costos del servei d'ajuda a domicili 24-01-2011 Enllaç
Programa d'educació per al desenvolupament sostenible, curs 2010-2011 13-09-2010 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2009-2010, per alumnes de centres públics i de centres privats concertats 26-04-2010 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del gironès pel curs 2009-2010 26-01-2010 Enllaç
Subvencions a entitats en matèria esportiva 26-01-2010 Enllaç
Programa d'educació per al desenvolupament sostenible, curs 2009-2010 08-09-2009 Enllaç
Subvencions a entitats en matèria esportiva de la comarca per a l'any 2009 07-07-2009 Enllaç
Subvencions als ajuntaments de la comarca en matèria esportiva per a l'any 2009 07-07-2009 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2008 - 2009, per a alumnes de centres privats concertats 05-06-2009 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2008 - 2009, per alumnes de centres públics 05-06-2009 Enllaç
Subvencions als ajuntaments de la comarca del Gironès per a activitats culturals 19-05-2009 Enllaç
Ajuts als ajuntaments per a la realització del projecte comarcal de camins municipals, rutes verdes i senyalització viària 30-04-2009 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del gironès pel curs 2008-2009 18-03-2009 Enllaç
Programa d'educació ambiental, curs 2008-2009 03-11-2008 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2007 - 2008, per a alumnes de centres privats concertats 09-06-2008 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2007 - 2008, per alumnes de centres públics 09-06-2008 Enllaç
Ajuts als ajuntaments per a la realització del projecte comarcal de camins municipals, rutes verdes i senyalització viària 30-05-2008 Enllaç
Ajuts per activitats culturals durant l'any 2008 19-05-2008 Enllaç
Subvencions a entitats en matèria esportiva (exercicis 2008 - 2011) 19-05-2008 Enllaç
Subvencions destinades a les escoles públiques d'infantil i primària per a l'adquisició d'equipaments tecnològics per a l'any 2008 14-05-2008 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del gironès per al curs 2007/2008 05-02-2008 Enllaç
Subvencions destinades a finançar la gestió del servei d'acollida i vigilància dels alumnes de 3 a 6 anys 02-11-2007 Enllaç
Programa d'educació ambiental, curs 2007 -2008 10-10-2007 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2006 - 2007, per a alumnes de centres privats concertats 19-06-2007 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2006 - 2007, per alumnes de centres públics 19-06-2007 Enllaç
Subvencions en matèria esportiva (exercicis 2004 - 2007) 18-04-2007 Enllaç
Ajuts per activitats culturals durant l'any 2007 13-03-2007 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès, pel curs 2006 - 2007 i les seves pròrrogues 06-02-2007 Enllaç
Ajuts a l'ampliació o creació de noves àrees d'aportació per al reciclatge del paper i cartró, vidre i envasos dels residus municipals 19-01-2007 Enllaç
Ajuts per a la realització del projecte comarcal de camins municipals i rutes verdes 19-01-2007 Enllaç
Premis a la Responsabilitat Social 2006 09-11-2006 Enllaç
VIIè Concurs d'Iniciatives Empresarials del Gironès 2006: Trepitja Fort 09-11-2006 Enllaç
Programa d'educació ambiental, curs 2006 -2007 19-09-2006 Enllaç
Ajuts als ajuntaments de la comarca del Gironès per a l'adquisició de contenidors per a la recollida selectiva de la fracció vegetal (poda) dels residus municipals 25-07-2006 Enllaç
Ajuts als ajuntament de la comarca del Gironès per a la realització del projecte comarcal d'adequació i de millora d'enllumenats públics municipals 15-05-2006 Enllaç
Ajuts per activitats culturals durant l'any 2006 16-03-2006 Enllaç
Subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys de 50.000 habiants de la comarca del Gironès 16-03-2006 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès, pel curs 2005 - 2006 i les seves pròrrogues 26-01-2006 Enllaç
Ajuts a l'ampliació o creació de noves àrees d'aportació per al reciclatge del paper i cartró, vidre i envasos dels residus municipals 23-01-2006 Enllaç
Programa d'educació ambiental, curs 2005 -2006 11-10-2005 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2005 - 2006, centres privats concertats 22-09-2005 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2005 - 2006, centres públics 22-09-2005 Enllaç
Concurs d'iniciatives empresarials del Gironès 2005 - Trepitja Fort 21-09-2005 Enllaç
Ajuts per a la realització del projecte de senyalització comarcal 18-05-2005 Enllaç
Ajuts per activitats culturals durant l'any 2005 24-03-2005 Enllaç
Subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat 16-03-2005 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès, pel curs 2004 - 2005 31-01-2005 Enllaç
Ajuts a l'ampliació o creació de noves àrees d'aportació per al reciclatge del paper i cartró, vidre i envasos dels residus municipals 24-01-2005 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2004 - 2005, centres privats concertats 03-11-2004 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2004 - 2005, centres públics 03-11-2004 Enllaç
Ajuts a la creació i consolidació d'empreses 14-10-2004 Enllaç
Programa d'educació ambiental, curs 2004 -2005 05-10-2004 Enllaç
Concurs d'iniciatives empresarials del Gironès 2004 - Trepitja Fort 10-08-2004 Enllaç
Ajuts per activitats culturals durant l'any 2004 04-08-2004 Enllaç
Subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat 22-03-2004 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès, pel curs 2003 - 2004 27-01-2004 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2003 - 2004, centres privats concertats 11-11-2003 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2003 - 2004, centres públics 11-11-2003 Enllaç
Programa d'educació ambiental, curs 2003 -2004 22-10-2003 Enllaç
Concurs d'iniciatives empresarials del Gironès 2003 - Trepitja Fort 18-09-2003 Enllaç
Subvencions destinades a la col·laboració en el finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys de 50000 habitants 18-03-2003 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès, pel curs 2002 - 2003 19-02-2003 Enllaç
Programa d'educació ambiental, curs 2002-2003 16-10-2002 Enllaç
Ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al curs escolar 2002-2003 22-05-2002 Enllaç
Subvencions per a la informatització dels ajuntaments, programa 'El Gironès en xarx@, 2ª fase' 17-05-2002 Enllaç
Subvencions en matèria esportiva 27-02-2002 Enllaç
Ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès, pel curs 2001-2002 29-01-2002 Enllaç
Premis a l'excel·lència musical per al curs lectiu actual 17-05-2011 Enllaç
Beques a l'excel·lència musical per al curs lectiu actual 02-06-2010 Enllaç
Data Títol Bases reguladores