Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança de l'Administració electrònica 25-04-2018 Enllaç
Cartipàs per al mandat 2015-2019 09-03-2018 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 14-06-2017 Enllaç
Ordenança comarcal del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis 09-05-2017 Enllaç
Codi ètic i de bon govern 15-11-2016 Enllaç
Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Gironès 08-09-2016 Enllaç
Programa d'Actuació Comarcal 30-09-2013 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 20-04-2012 Enllaç
Reglament del Centre de Visitants del Gironès 11-11-2010 Enllaç
Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès 15-05-2007 Enllaç
Reglament d'ús de les deixalleries 02-05-2006 Enllaç
Document de Seguretat de dades de caràcter personal 04-04-2005 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana 20-10-2004 Enllaç
Reglament del servei de teleassistència domiciliària 27-01-2004 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
ROC - Reglament Orgànic Comarcal https://www.seu-e.cat/documents/27955/6295811/ROC+-+Consell+Comarcal+del+Giron%C3%A8s/84fe638e-1cd2-486b-8ab2-1cd55304ff33