Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.
Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança comarcal del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis 10-03-2017 Enllaç
Ordenança general de subvencions 23-01-2017 Enllaç
Codi ètic i de bon govern 15-11-2016 Enllaç
Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Gironès 08-09-2016 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 08-06-2016 Enllaç
Programa d'Actuació Comarcal 30-09-2013 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 20-04-2012 Enllaç
Reglament del Centre de Visitants del Gironès 11-11-2010 Enllaç
Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès 15-05-2007 Enllaç
Reglament d'ús de les deixalleries 02-05-2006 Enllaç
Document de Seguretat de dades de caràcter personal 04-04-2005 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana 20-10-2004 Enllaç
Reglament del servei de teleassistència domiciliària 27-01-2004 Enllaç