Què opinen els grups municipals del govern i de l'oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí.

Recull de mocions presentades al Ple del Consell Comarcal del Gironès el 20 de juny de 2018

Moció per donar suport a la gestió dels menjadors escolars per part de les AMPES 

Recull de mocions presentades al Ple del Consell Comarcal del Gironès el 15 de febrer de 2017

Moció per a la creació i posada en funcionament de mecanismes de transparència i participació en organismes i ens autònoms

Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes

Recull de mocions presentades al Ple del Consell Comarcal del Gironès el 20 de juliol de 2016

Moció per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials i ambientals en les contractacions públiques del Consell Comarcal del Gironès

Recull de mocions presentades al Ple del Consell Comarcal del Gironès el 15 de juny de 2016

Moció sobre la millora del Transport Escolar a la comarca del Gironès

Moció sobre Pobresa Energètica a la comarca del Gironès

Moció sobre el deute de la Generalitat de Catalunya amb el Consell Comarcal del Gironès