Relació dels informes aprovats per la COMISSIÓ ESPECIALS DE COMPTES

Any 2018

Any 2017

Any 2016