Les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal del Gironès es portaràn a terme, sempre que sigui possible, el 3r dimecres de cada 2 mesos a les 19 h.

El calendari de Plens Ordinaris aprovat per aquest 2018 és: