Les Comissions Informatives del Consell Comarcal del Gironès es portaràn a terme, sempre que sigui possible, el 2n dimecres de cada 2 mesos a les 16.30 h.

El calendari de Comissions Informatives aprovat per aquest 2018 és: