La Junta de Govern del Consell Comarcal del Gironès es portaràn a terme, sempre que sigui possible, el 3r dilluns de cada 2 mesos a les 09.30 h, la mateixa setmana que es porta a terme la sessió del Ple ordinari.

El calendari de Junta de Portaveus aprovat per aquest 2018 és: