La comissió especial de comptes del Consell Comarcal del Gironès es reuneix almenys 1 cop a l'any.