Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

La Junta de Govern no aplica en els Consells Comarcals.

El Consell Comarcal del Gironès no té constituida Junta de Govern, s'organitza en:

  • Comissions Informatives
  • Consell d'Alcaldes
  • Comissió Especial de Comptes
  • Junta de Portaveus