Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

La Junta de Govern no aplica en els Consells Comarcals.

En el mandat 2015-2019 el Consell Comarcal del Gironès no té constituida Junta de Govern, s'organitza en:

Comissions Informatives

Consell d'Alcaldes

Comissió Especial de Comptes

Junta de Portaveus