El Consell Comarcal del Garraf té la Seu electrònica publicada a l'adreça https:/www.seu.cat/ccgarraf.  El Consell Comarcal es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.
També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Perfil del Contractant:
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=garraf&reqCode=viewDetail&idCap=2409663
Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur.

Tràmits electrònics:
URL:https://tram.ajuntaments.info/etracc/969/catala/cartaServicios/28B7A8520D26412DAC26BC457211A9E6.asp
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur.

Notificacions electròniques:
URL: https://usuari.enotum.cat
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 Public Primary CA

Factures electròniques:
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=75
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server

 

 

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al Consell Comarcal del Garraf s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.