D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Tècnic de promoció econòmica 08-02-2010 Enllaç
Tècnic turisme 12-06-2008 Enllaç
Tècnic urbanístic 12-06-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 12-06-2008 Enllaç
Tècnic promoció econòmica 12-06-2008 Enllaç
Administratiu 12-06-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 12-06-2008 Enllaç
Educador social 12-06-2008 Enllaç
Tècnic promoció econòmica 12-04-2007 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial administratiu 05-09-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Peó de serveis 04-07-2017 Enllaç
Enginyer tècnic 10-05-2017 Enllaç
Auxiliar administratiu 23-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social 03-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 03-03-2017 Enllaç
Tècnic en medi ambient 07-02-2017 Enllaç
Tècnic de comunicació i informació (PFO) 31-10-2016 Enllaç
Administratiu (PFO) 31-10-2016 Enllaç
Tècnic d'educació ambiental (PFO) 31-10-2016 Enllaç
Tècnic de manteniment (PFO) 31-10-2016 Enllaç
Tècnic informàtic 28-06-2016 Enllaç
Tècnic en consum 27-04-2011 Enllaç
Assistent social 23-06-2010 Enllaç
Educador social 10-06-2010 Enllaç
Tècnic especialista en informàtica 10-06-2010 Enllaç
Tècnic de medi ambient 08-02-2010 Enllaç
Tècnic en consum 08-02-2010 Enllaç
Educador social 08-02-2010 Enllaç
Tècnic en turisme 08-02-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 08-02-2010 Enllaç
Tècnic urbanístic 08-02-2010 Enllaç
Administratiu 08-02-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 12-04-2007 Enllaç
Tècnic turisme 12-04-2007 Enllaç
Administratiu 12-04-2007 Enllaç
Educador social 12-04-2007 Enllaç
Administratiu 23-03-2007 Enllaç
Tècnic arxiu comarcal 22-12-2006 Enllaç
Administratiu 15-12-2006 Enllaç
Tècnic urbanístic 01-12-2006 Enllaç
Tècnic urbanístic 21-08-2004 Enllaç
Administratiu 21-08-2004 Enllaç
Tècnic arxiu comarcal 21-08-2004 Enllaç
Assistent Social 07-06-2002 Enllaç
Formadora d'Adults 07-06-2002 Enllaç