Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Procés selectiu per a la provisió definitiva, pel sistema concurs-oposició, de cinc places de personal funcionari i laboral, incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació 2018. El termini de presentació d'instàncies finalitza el 31/12/18.

*11/02/19 La correcció d'esmenes en les llistes definitives corresponen únicament a la correcció en la númeració dels decrets de Gerència.

*25/02/19 CORRECCIÓ D'ESMENA MATERIAL: S'ha detectat una errada en el text del Decret 26/2019 corresponent al procés de selecció d'un/a tècnic/a d'Ocupació de l'Oficina de Territori. En la Segona prova: Exercici escrit on diu "dilluns 15 de març de 2019 a les 9:30h" ha de dir "divendres 15 de març de 2019 a les 9:30h".

*28/02/19 Els RESULTATS dels diferents exercicis d'aquesta convocatòria es poden consultar a l'apartat de Resultats de les convocatòries de personal d'aquesta Seu-E.