D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Auxiliar administratiu 17-03-2017 Enllaç
Tècnic auxiliar de joventut per a tasques de suport tècnic i administratiu a l'Oficina de Joventut i Habitatge 31-01-2017 Enllaç
Arquitecte o Enginyer tècnic o equivalent, per a suport tècnic en matèria d'albergs juvenils 13-04-2016 Enllaç
Tècnic per desenvolupar un programa de definició del marc d'organització interna, relacions amb la ciutadania i relacions institucionals 03-02-2015 Enllaç
Tècnic auxiliar de sistemes d'informació 11-05-2010 Enllaç
Auxiliar tècnic 15-03-2010 Enllaç
Tècnic mitjà de branca arquitectura i/o enginyeria industrial 01-02-2010 Enllaç
Auxiliar captador-informador 29-01-2010 Enllaç
Tècnic mitjà de suport per a la coordinació del projecte ILOQUID del Barcelonès Nord 10-07-2009 Enllaç
Tècnic informàtic i de gestió de mitjans audiovisuals 05-05-2009 Enllaç
Auxiliar tècnic 28-01-2008 Enllaç
Tècnic superior (tècnic suport entitats comarcals) 12-11-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu (secretaria i administració) 12-11-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 24-07-2007 Enllaç
Auxiliar tècnic d'obres 11-12-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-08-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 13-12-2005 Enllaç
Arquitecte tècnic 13-12-2005 Enllaç
Tècnic superior 10-11-2005 Enllaç
Director tècnic del projecte ESPAIS 20-05-2005 Enllaç
Auxiliar tècnic d'obres 18-05-2005 Enllaç
Responsable tècnic promoció econòmica 27-04-2005 Enllaç
Tècnic mitjà promoció econòmica 26-04-2005 Enllaç
Agent d'ocupació i desenvolupament local 31-03-2005 Enllaç
Responsable administratiu de sistemes d'informació 15-01-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-12-2004 Enllaç
Arquitecte tècnic 29-09-2004 Enllaç
Tècnic auxiliar de joventut 03-06-2004 Enllaç
Arquitecte tècnic 03-06-2004 Enllaç
Auxiliar tècnic per l'oficina de serveis a la joventut 28-01-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 19-08-2003 Enllaç
Tècnic mitjà gestió patrimonial 19-08-2003 Enllaç
Enginyer Tècnic 18-10-2002 Enllaç
Tècnic mitjà 01-08-2002 Enllaç
Tecnic Mitjà per al Serveis de Secretaria i Administració 16-05-2002 Enllaç

 

Concurs públic per a la contractació temporal Auxiliar administratiu/va de suport administratiu a l'Oficina de Recursos a la Persona del Consell Comarcal del Barcelonès

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de març de 2017