Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

0 Registres carregats

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR - CURS 2019/2020

Aprovació definitiva de les bases

En el BOP de 29 de maig de 2019 s'ha publicat l'aprovació definitiva de les Bases de concessió d'ajuts individuals de menjador per al curs 2019-2020.