Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

0 Registres carregats

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR - CURS 2019/2020

Aprovació inicial de les bases

En el BOP de 16 d'abril de 2019 s'ha publicat l'aprovació inicial de les Bases de concessció d'ajuts individuals de menjador per al curs 2019-2020.