El Consell Comarcal del Barcelonès té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu.cat/barcelones. El Consell Comarcal del Barcelonès es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. 

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/.../customProf

Emès per a : Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Tauler electrònic:

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=XXXXXXXXXX  PENDENT

Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al Consell Comarcal del Barcelonès s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

 

·         Tauler electrònic d'anuncis i edictes.