D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Psicòleg del Servei d'Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) 12-04-2017 Enllaç
Tècnic mitjà treballador social del Servei d'Integració Familiar en Família Extensa (SIFE) 12-04-2017 Enllaç
Tècnic superior pedagog 07-04-2017 Enllaç
Tècnic mitjà treballador social 07-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Personal prospector per al Servei de Control de Mosquits 31-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Personal auxiliar prospector per al Servei de Control de Mosquits 31-03-2017 Enllaç
Auxiliar administratiu per a l'EAIA 14-02-2017 Enllaç
Tècnic superior dinamitzador del sector de l'economia social i cooperativa per a la gestió del projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobreat, en el marc del Programa ARACOO 27-01-2017 Enllaç
Tècnic superior suport a la creació de cooperatives, per a la gestió del projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobreat, en el marc del Programa ARACOO 27-01-2017 Enllaç
Tècnic mitjà Educador social en el marc del projecte Servei de suport als Serveis Socials bàsics dels municipis de Corbera de Llobregat i Pallejà 10-01-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 21-12-2016 Enllaç
Tècnic mitjà Educador social en el marc del projecte Servei comarcal d'intervenció socioeducativa no residencial, per a infants i joves 07-12-2016 Enllaç
Prospector adscrit el Servei de Control de Mosquits 24-11-2016 Enllaç
Prospector auxiliar adscrit al Servei de Control de Mosquits 26-10-2016 Enllaç
Tècnic mitjà Educador social adscrit als Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Baix Llobregat (EAIA V) 21-10-2016 Enllaç
Tècnic superior de serveis econòmics 13-10-2016 Enllaç
Tècnic superior com Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 03-10-2016 Enllaç
Tècnic superior de serveis econòmics 11-04-2016 Enllaç
Places de personal funcionari i laboral 20-09-2010 Enllaç
Tècnic superior (coordinador) 30-10-2009 Enllaç
Prospector 08-10-2009 Enllaç
Prospector 08-10-2009 Enllaç
Tècnic superior 08-10-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 08-10-2009 Enllaç
Peó aplicador plaguicides 27-03-2009 Enllaç
Tècnic mitjà 27-03-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 27-03-2009 Enllaç
Places de personal funcionari i laboral 07-02-2008 Enllaç
Tècnic mitjà 11-06-2007 Enllaç
Prospector 14-06-2006 Enllaç
Tècnic superior pedagog 14-06-2006 Enllaç
Tècnic superior pedagog 10-05-2006 Enllaç
Prospector 08-04-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 06-05-2005 Enllaç
Tècnic mitjà treballador social 06-05-2005 Enllaç
Tècnic superior psicòleg 06-05-2005 Enllaç
Tècnic superior pedagog 19-04-2005 Enllaç
Bases generals per a la provisió de llocs de treball 04-03-2005 Enllaç
Tècnic superior psicòleg 20-04-2004 Enllaç
Tècnic d'administració general - dret 24-02-2004 Enllaç
Tècnic superior en dret 24-02-2004 Enllaç
Treballador social 24-02-2004 Enllaç
Tècnic Superior Pedagog 06-03-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu/va 06-03-2002 Enllaç
Psicòleg adscrit a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència IV del Baix Llobregat 18-04-2016 Enllaç
Administratiu de l'EAIA-I ubicat a Cornellà de Llobregat i de l'EAIA III ubicat a Sant Vicenç dels Horts 11-03-2016 Enllaç
Tècnic superior coordinador 26-10-2010 Enllaç
Psicòleg 09-10-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 09-10-2009 Enllaç
Treballador social 09-10-2009 Enllaç
Tècnic mitjà educador social 27-03-2009 Enllaç