D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 22-05-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic de joventut 09-05-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic d'administració general, adscrit a l'Àrea d'Intervenció 08-05-2017 Enllaç
Tècnic de protecció civil 19-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial 1a jardiner per al Centre Tramuntana 13-04-2017 Enllaç
Tècnic d'ocupació 21-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar 23-12-2016 Enllaç
Educador social per a l'Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA) en risc 13-12-2016 Enllaç
Educador social per al Centre Obert de Palamós 13-12-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 18-10-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social 18-10-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor pel centre ocupacional del Centre Tramuntana 04-10-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 04-10-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Oficial 1a jardiner pel Centre Tramuntana 04-10-2016 Enllaç
Tècnic jurídic en gestió tributària 29-04-2016 Enllaç
Tècnic grau mitjà pel Servei Informació Geogràfica 16-02-2010 Enllaç
Mediador intercultural 04-02-2009 Enllaç
Tècnic informàtic pel Servei d'Assistència Informàtica 04-02-2010 Enllaç
Fisioterapeuta 02-02-2010 Enllaç
Treballador familiar 02-11-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-11-2009 Enllaç
Monitor 07-09-2009 Enllaç
Oficial 1a jardiner 07-09-2009 Enllaç
Administratiu 22-04-2009 Enllaç
Arquitecte tècnic 31-03-2009 Enllaç
Psicòleg 31-03-2009 Enllaç
Tècnic en immigració 24-03-2009 Enllaç
Tècnic de la ponència d'avaluació ambiental 09-03-2009 Enllaç
Educador social (EAIA) 02-03-2009 Enllaç
Educador social (EBASP) 02-03-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 06-11-2008 Enllaç
Treballador familiar 06-11-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 26-03-2008 Enllaç
Arquitecte 26-03-2008 Enllaç
Delineant 26-03-2008 Enllaç
Enginyer 26-03-2008 Enllaç
Director gerent 26-03-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 21-03-2007 Enllaç
Mediador 21-03-2007 Enllaç
Tècnic informàtic 21-03-2007 Enllaç
Oficial 1ª 21-03-2007 Enllaç
Treballador familiar 21-03-2007 Enllaç
Educador social 21-03-2007 Enllaç
Promotor econòmic 21-03-2007 Enllaç
Treballador social 26-01-2007 Enllaç
Treballador social 26-01-2007 Enllaç
Tècnic laboral per a l'àrea de promoció econòmica 22-08-2006 Enllaç
Tècnic superior per al Servei d'Informació Geogràfica 29-05-2006 Enllaç
Tècnic superior per a l'àrea de turisme 09-05-2006 Enllaç
Treballador social 18-02-2006 Enllaç
Monitor taller ocupacional 18-02-2006 Enllaç
Director gerent centre especial de treball /centre ocupacional 18-02-2006 Enllaç
Oficial 1ª jardineria 18-02-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 18-02-2006 Enllaç
Psicòleg 25-01-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 05-08-2005 Enllaç
Tècnic especialista informàtica 01-08-2005 Enllaç
Tècnic superior per a l'Àrea de Consum 01-08-2005 Enllaç
Tècnic superior en turisme 01-08-2005 Enllaç
Tècnic mitjà en turisme 01-08-2005 Enllaç
Encarregat deixalleria 01-08-2005 Enllaç
Psicòleg 01-08-2005 Enllaç
Treballador familiar 01-08-2005 Enllaç
Treballador familiar 01-08-2005 Enllaç
Tècnic mitjà per al Serveis d'Informació Geogràfica 01-08-2005 Enllaç
Treballador social 12-07-2005 Enllaç
Tècnic medi ambient 12-07-2005 Enllaç
Administratiu 10-06-2005 Enllaç
Director gerent centre especial de treball/centre ocupacional 29-04-2005 Enllaç
Monitor taller ocupacional 29-04-2005 Enllaç
Oficial 1a jardineria 29-04-2005 Enllaç
Psicòleg 30-06-2004 Enllaç
Fisioterapeuta 30-06-2004 Enllaç
Delineant 05-03-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 05-03-2004 Enllaç
Arquitecte 05-03-2004 Enllaç
Tècnic especialista en informàtica 05-03-2004 Enllaç
Arquitecte tècnic 05-03-2004 Enllaç
Enginyer tècnic 05-03-2004 Enllaç
Psicòleg per a l'equip d'atenció a la infància i adolescència 24-11-2003 Enllaç
Psicòleg 28-05-2003 Enllaç
Cap de premsa 28-05-2003 Enllaç
Assistent social 28-05-2003 Enllaç
Educador 28-05-2003 Enllaç
Director tècnic per al Centre Tramuntana 28-05-2003 Enllaç
Recaptador 30-04-2003 Enllaç
Diplomat en informàtica 02-04-2003 Enllaç
Administratiu 18-02-2003 Enllaç
Encarregat de taller 18-02-2003 Enllaç
Oficial 1ª (àrea Serveis comarcals) 25-09-2002 Enllaç
Tècnic Mitjà (àrea Medi Ambient) 25-09-2002 Enllaç
Recaptador (TAE) 25-09-2002 Enllaç
Diplomat en Informàtica 25-09-2002 Enllaç
Treballador Social 25-09-2002 Enllaç
Director de Producció 19-04-2002 Enllaç
Cap de Premsa 19-04-2002 Enllaç
Treballador Social per a EBASP 08-11-2001 Enllaç
Monitor per al Centre Tramuntana de Palafrugell 08-11-2001 Enllaç
Treballador Social per EBASP 08-11-2001 Enllaç
Auxiliar Administratiu 08-11-2001 Enllaç
Tècnic Coordinador Administratiu, Àrea de Benestar Social 08-11-2001 Enllaç
Tècnic Especialista en Informàtica 08-11-2001 Enllaç