D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar 14-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Xofer del servei de transport adaptat 03-11-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador social 29-10-2016 Enllaç
Tècnic de la borsa d'habitatge 12-07-2016 Enllaç
Tècnic-informador de turisme 06-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic mitjà en treball social 12-04-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Acompanyant de transport adaptat 12-04-2016 Enllaç
Bases generals que han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal laboral no permanent o interí 12-04-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Conductor de transport adaptat 12-04-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu de suport 12-04-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar 14-03-2016 Enllaç
Treballador familiar 23-02-2016 Enllaç
Educador social UBASP 23-02-2016 Enllaç
Psicòleg ICIF 23-02-2016 Enllaç
Conductor de transport adaptat 23-02-2016 Enllaç
Acompanyant de transport adaptat 23-02-2016 Enllaç
Pedagog ICIF 23-02-2016 Enllaç
Treballador social ICIF 23-02-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu ICIF 23-02-2016 Enllaç
Auxiliar de Serveis Socials 23-02-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar 10-03-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar 06-05-2014 Enllaç
Auxiliar administratiu 07-01-2010 Enllaç
Tècnic de la borsa d'habitatge comarcal 07-01-2010 Enllaç
Treballador familiar de la UBASP 29-10-2008 Enllaç
Tècnic administratiu de joventut 23-10-2008 Enllaç
Educador social per a la UBASP 07-10-2008 Enllaç
Educador social EAIA 07-10-2008 Enllaç
Psicòleg EAIA 07-10-2008 Enllaç
Treballador social per a la UBASP 07-10-2008 Enllaç
Acompanyant de transport adaptat 07-10-2008 Enllaç
Enginyer tècnic 28-03-2008 Enllaç
Monitor 28-03-2008 Enllaç
Places de Monitor dels serveis de transport i menjador escolars 25-05-2007 Enllaç
Personal de neteja 30-03-2007 Enllaç
Treballador social per a la UBASP 30-03-2007 Enllaç
Tècnic de consum 30-03-2007 Enllaç
Tècnic del programa d'immigració 30-03-2007 Enllaç
Tècnic d'ocupació i desenvolupament econòmic 01-09-2006 Enllaç
Cap del servei de comunicació 01-09-2006 Enllaç
Auxiliar subaltern 24-08-2006 Enllaç
Places de Monitor dels serveis de transport i menjador escolars 09-06-2006 Enllaç
Places de Monitor dels serveis de transport i menjador escolars 13-07-2005 Enllaç
Telefonista - recepcionista 30-05-2005 Enllaç
Tècnic d'ocupació i desenvolupament econòmic 30-05-2005 Enllaç
Cap del servei de comunicació 30-05-2005 Enllaç
Pedagog de l'EAIA 13-08-2004 Enllaç
Tècnic administratiu de joventut 04-08-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu intervenció 04-08-2004 Enllaç
Psicòleg de l'EAIA 04-08-2004 Enllaç
Treballador social de l'EAIA 04-08-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu de serveis socials 04-08-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu secretaria 04-08-2004 Enllaç
Educador social 04-08-2004 Enllaç
Telefonista recepcionista 24-06-2004 Enllaç
Places de Monitor dels serveis de transport i menjador escolars 15-04-2003 Enllaç
Tècnic administratiu de joventut 21-03-2003 Enllaç
Auxiliar de serveis socials 21-03-2003 Enllaç
Telefonista - recepcionista 21-03-2003 Enllaç
Auxiliar de serveis econòmics 21-03-2003 Enllaç
Educador social 08-03-2003 Enllaç
Treballador Familiar 18-04-2002 Enllaç
Coordinador de Monitors 12-04-2002 Enllaç
Psicòleg 12-04-2002 Enllaç
Auxiliar de Serveis Tècnics 12-04-2002 Enllaç
Coordinador de Monitors 28-01-2002 Enllaç
Pedagog 25-08-2001 Enllaç
Treballador Social de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència 22-08-2001 Enllaç
Auxiliar Administratiu 25-07-2001 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Formació d'una borsa de treball d'empleats públics administratius funcionari en règim d'interinatge del Consell Comarcal del Baix Ebre Concurs oposició lliure Funcionari en règim d'interinatge destinada a cobrir vacants o substitucions Administratius subgrup de funció C1 Consell Comarcal del Baix Ebre Bases