Vols fer-nos arribar alguna queixa ? Has pensat propostes o suggeriments que consideres adient plantejar-nos perquè puguem millorar? Aquí t'indiquem com fer-ho.

La ciutadania pot fer arribar al consell les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats,  veïns, etc. així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Aquest tràmit, a la vegada, dóna compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Accediu-hi des d'aquí.