Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

El Consell Comarcal de l'Anoia no exerceix funcions recaptatòries.

Tot i això, si desitgeu consultar els vostres tributs d'àmbit local, podeu fer-ho aquí