Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni per al finançament de l’obra “Conservació en el paviment i el drenatge del camí d’accés a Aristot (t.m. el Pont de Bar)”. CNV 2019/153

Drets i obligacions L'Ajuntament, en base a la delegació de competències vigent a favor del Consell

Import 26671.58

Data de signatura 17-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 17-05-2019

Durada Fins a la finalització de l'obra, màxim el 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament del Pont de Bar
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Camí d'Aristot

Conveni per al finançament de l’obra “Arranjament del paviment i millora del drenatge del camí d’accés a la Bastida d’Hortons. (t.m. d’Alàs i Cerc)”. CNV 2019/152

Drets i obligacions L'Ajuntament, en base a la delegació de competències vigent a favor del Consell

Import 31271.75

Data de signatura 29-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 29-04-2019

Durada Fins a la finalització de l'obra, màxim 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Alàs i Cerc
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Camí de la Bastida

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a l’execució de l’operació “Camina Pirineus”. CNV 2018/207

Drets i obligacions La Diputació aporta al finançament de l’operació “CAMINA PIRINEUS” el 25% de de les despeses elegibles de la mateixa, amb un topall de 461.835,02 € al Consell, i aquest, conjuntament amb la subvenció FEDER, finançarà la resta de despeses elegibles de l’operació.

Import 461835.02

Data de signatura 17-01-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 17-01-2019

Prorrogable No

Compliment i execució 31 de desembre de 2020

Dades dels signataris

 • Diputació de Lleida
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Diputació FEDER

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell per a la celebració de la Trobada amb els acordionistes del Pirineu 2019-2022. CNV 2018/47

Drets i obligacions Establir i definir la col·laboració entre les parts per fer possible la celebració de la Trobada amb els acordionistes del Pirineu en el decurs dels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022 a través d’ajut econòmic i suport logístic

Import 40000.0

Data de signatura 09-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 09-05-2019

Durada 31 de desembre de 2022

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Institut d'Estudis Ilerdencs
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Associació Arsèguel i els acordionistes del Pirineu

Documents Conveni Acordionistes 2019

Addenda al conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal 2019 Ajuntament de les Valls de Valira. CNV 2018/407

Drets i obligacions Inclou la funció d’efectuar inspeccions, controls i visites d’obra i informar sobre els resultats de les mateixes així com elaborar informes tècnics de suport en el procediment disciplinari urbanístic, exercint les funcions inspectores amb condició d’autoritat previstes a la Llei d’Urbanisme de Catalunya a la clàusula segona del conveni originari, i fixa la previsió per a l’any 2019 següent, que serà liquidada segons despesa real a final d’exercici.

Import 5096.36

Data de signatura 07-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 07-05-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de les Valls de Valira
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda servei urbanisme 2019 Valls de Valira

Addenda al conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal 2019 Ajuntament de Peramola. CNV 2018/407

Drets i obligacions Inclou la funció d’efectuar inspeccions, controls i visites d’obra i informar sobre els resultats de les mateixes així com elaborar informes tècnics de suport en el procediment disciplinari urbanístic, exercint les funcions inspectores amb condició d’autoritat previstes a la Llei d’Urbanisme de Catalunya a la clàusula segona del conveni originari, i fixa la previsió per a l’any 2019 següent, que serà liquidada segons despesa real a final d’exercici.

Import 2143.12

Data de signatura 06-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 06-05-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Peramola
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda servei urbanisme 2019 Peramola

Addenda al conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal 2019 Ajuntament de Josa i Tuixén. CNV 2018/407

Drets i obligacions Inclou la funció d’efectuar inspeccions, controls i visites d’obra i informar sobre els resultats de les mateixes així com elaborar informes tècnics de suport en el procediment disciplinari urbanístic, exercint les funcions inspectores amb condició d’autoritat previstes a la Llei d’Urbanisme de Catalunya a la clàusula segona del conveni originari, i fixa la previsió per a l’any 2019 següent, que serà liquidada segons despesa real a final d’exercici.

Import 900.07

Data de signatura 03-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 03-05-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Josa i Tuixén
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda servei urbanisme 2019 Josa i Tuixén

Addenda al conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal 2019 Ajuntament de Bassella. CNV 2018/407

Drets i obligacions Inclou la funció d’efectuar inspeccions, controls i visites d’obra i informar sobre els resultats de les mateixes així com elaborar informes tècnics de suport en el procediment disciplinari urbanístic, exercint les funcions inspectores amb condició d’autoritat previstes a la Llei d’Urbanisme de Catalunya a la clàusula segona del conveni originari, i fixa la previsió per a l’any 2019 següent, que serà liquidada segons despesa real a final d’exercici.

Import 1884.81

Data de signatura 06-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Bassella
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda servei urbanisme 2019 Bassella

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla Director d’aigua de l’Ajuntament de Peramola. CNV 2018/260

Drets i obligacions Formalitzar l’encàrrec per a la redacció del Pla director d’aigua al Consell Comarcal

Import 11250.0

Data de signatura 18-02-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 18-02-2019

Durada Fins al 31/12/2019

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Peramola
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni pla director aigua Peramola

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla Director d’aigua de l’Ajuntament de Cabó. CNV 2018/260

Drets i obligacions Formalitzar l’encàrrec per a la redacció del Pla director d’aigua al Consell Comarcal

Import 11250.0

Data de signatura 04-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 04-03-2019

Durada Fins al 31/12/2019

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Cabó
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni plans directors aigua Cabó

Conveni treball i formació 2019 (convocatòria 2018) per la realització de tasques d’interès general i social en l’àmbit del manteniment de camins i senders i conservació del patrimoni cultual i natural als municipis de la comarca de l’Alt Urgell. Ajuntament d’Arsèguel. CNV 2019/64

Drets i obligacions L’Ajuntament aprova la seva participació a l’execució del programa Treball i formació,

Data de signatura 04-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 04-04-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Arsèguel
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Treball i formació 2019 Aj Arsèguel

Conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per l’execució del projecte innovador Pirinnowatt- transició energètica al Pirineu

Drets i obligacions Coordinació i execució dels tràmits derivats de les actuacions esmentades en aquest conveni

Import 14941.62

Data de signatura 31-01-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 31-01-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Agència de Desenvolupament del Ripollès
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni innovadors Pirinnowat

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de la Vansa i Fórnols. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 2720.1

Data de signatura 08-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 08-04-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Vansa i Fórnols
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Vansa i Fórnols

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de les Valls de Valira. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 7939.67

Data de signatura 26-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 26-03-2019

Prorrogable No

Compliment i execució Indefinida

Dades dels signataris

 • Ajuntament de les Valls de Valira
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Valls de Valira

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de les Valls d’Aguilar. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 3856.53

Data de signatura 26-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 26-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de les Valls d’Aguilar
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Valls d’Aguilar

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de Ribera d’Urgellet. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 8660.31

Data de signatura 08-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 08-04-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Ribera d’Urgellet
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Ribera d’Urgellet

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament del Pont de Bar. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 2106.0

Data de signatura 22-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 22-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament del Pont de Bar
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Pont de Bar

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de Peramola. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 3323.37

Data de signatura 22-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 22-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Peramola
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Peramola

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de Josa i Tuixén. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 1450.2

Data de signatura 29-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 29-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Josa i Tuixén
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Josa i Tuixén

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de Fígols i Alinyà. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 1431.5

Data de signatura 29-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 29-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Fígols i Alinyà
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Fígols i Alinyà

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament d’Estamariu. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 1223.0

Data de signatura 25-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 25-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Estamariu
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Estamariu

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de Cava. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 1092.82

Data de signatura 25-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 25-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Cava
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Cava

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de Cabó. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 1395.07

Data de signatura 02-04-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 02-04-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Cabó
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Cabó

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament de Bassella. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 1324.42

Data de signatura 22-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 22-03-2019

Prorrogable No

Compliment i execució Indefinida

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Bassella
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Bassella

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament d’Arsèguel. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 1071.59

Data de signatura 25-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 25-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Arsèguel
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Arsèguel

Conveni per a la creació i finançament d’un servei d’urbanisme comarcal i delegació de funcions. Ajuntament d’Alàs i Cerc. CNV 2018/407

Drets i obligacions El Consell Comarcal s’obliga a prestar a l’Ajuntament el servei d’urbanisme municipal i els ajuntaments s’obliguen a utilitzar aquests serveis i al seu finançament

Import 3522.45

Data de signatura 25-03-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 25-03-2019

Durada Indefinida

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Alàs i Cerc
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni servei d'urbanisme Alàs i Cerc

Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell relatiu a l’Oficina local d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2019. CON 2018/394

Drets i obligacions Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen

Import 25703.0

Data de signatura 26-02-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Oficina Habitatge 2019

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla Director d’aigua de l’Ajuntament de Coll de Nargó. CNV 2018/260

Drets i obligacions Formalitzar l’encàrrec per a la redacció del Pla director d’aigua al Consell Comarcal

Import 11250.0

Data de signatura 18-02-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 20-12-2018

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni pla director aigua Aj Coll de Nargo

Conveni de col·laboració per a la realització de la Festa i Fira de les trementinaires. CNV 2018/166

Drets i obligacions Col·laboració econòmica i organitzativa de la Festa i Fira de les trementinaires, creada a l’entorn del Museu de les Trementinaires, per divulgació del patrimoni etnogràfic que representa l’antic ofici de trementinaire i promoció exterior de la vall de la Vansa i Tuixent

Import 4000.0

Data de signatura 08-02-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Josa i Tuixén,
 • Ajuntament de La Vansa i Fórnols
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni trementinaire 2018

Conveni regulador de la cessió d’espais del Centre de Serveis de l’Alt Urgell. CNV 2018/172

Drets i obligacions a) Cessió d’ús i utilització d’un espai per recepció, oficina administrativa, despatxos i sales de reunions, serveis i subministraments en l’edifici del Centre de Serveis a l’Alt Urgell annex a l’edifici seu de la corporació i situat al Passatge Alzina de la Seu d’Urgell

Data de signatura 18-01-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 18-01-2019

Prorrogable No

Compliment i execució 18/1/2022

Dades dels signataris

 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni CSAU 2019-2022

Acord de col·laboració de comunicació, promoció i comercialització amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. CNV 2018/378

Drets i obligacions col·laboració entre les parts

Import 0.0

Data de signatura 11-01-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 11-01-2019

Prorrogable No

Compliment i execució 31 de desembre de 2020

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Documents Conveni FGC 2018

Conveni per a la realització del projecte estratègic de cooperació al territori “Mengem d’aquí-3, projecte de dinamització del consum dels productes agroalimentaris locals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya als menjadors escolars. A menjar se n’aprèn menjant”. En el marc del programa Leader, mesura 19 del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. CNV 2018/331

Drets i obligacions Regular la participació i execució d’accions del projecte estratègic de cooperació Leader entre els signants per tal de promoure els productes alimentaris d’ambdues comarques als menjadors escolars del territori

Import 33333.33

Data de signatura 09-01-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 09-01-2019

Durada 31 d’octubre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya
 • Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Mengem d'aqui 2018

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla director d’aigua de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols. CNV 2018/260

Drets i obligacions Gestió de la subvenció i contractació de la redacció del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols

Import 11250.0

Data de signatura 14-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 14-11-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ajuntament de la Vansa i Fórnols

Documents Conveni plans directors d'aigua Ajuntament de la Vansa i Fórnols

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla director d’aigua de l’Ajuntament de les Valls Aguilar. CNV 2018/260

Drets i obligacions Gestió de la subvenció i contractació de la redacció del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de l’Ajuntament de les Valls Aguilar

Import 11250.0

Data de signatura 23-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 23-11-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ajuntament de les Valls Aguilar

Documents Conveni plans directors d'aigua Ajuntament de les Valls Aguilar

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla director d’aigua de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet. CNV 2018/260

Drets i obligacions Gestió de la subvenció i contractació de la redacció del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet

Import 11250.0

Data de signatura 15-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 15-11-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ajuntament de Ribera d’Urgellet

Documents Conveni plans directors d'aigua Ajuntament de Ribera d’Urgellet

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla director d’aigua de l’Ajuntament del Pont de Bar. CNV 2018/260

Drets i obligacions Gestió de la subvenció i contractació de la redacció del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de l’Ajuntament del Pont de Bar

Import 15000.0

Data de signatura 14-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 14-11-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ajuntament del Pont de Bar

Documents Conveni plans directors d'aigua Ajuntament del Pont de Bar

Conveni per a l’encàrrec de gestió per a la redacció del Pla director d’aigua de l’Ajuntament de Bassella. CNV 2018/260

Drets i obligacions Gestió de la subvenció i contractació de la redacció del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de l’Ajuntament de Bassella

Import 11250.0

Data de signatura 23-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 23-10-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ajuntament de Bassella

Documents Conveni plans directors d'aigua Ajuntament de Bassella

Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019. CNV 2018/220 i 221

Drets i obligacions Addenda que incorpora els pactes entre el DTSF i les entitats municipalistes, i ratifica els acords signats el 2017 que continuen vigents. Per tant, la present addenda conté les condicions que han de regir la relació entre ambdues administracions per al període 2018-2019

Import 2008540.66

Data de signatura 26-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Treball, Afers socials i Famílies
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

 

Documents Contracte programa DTASF 2018-2019

Conveni de subvenció per un Projecte amb múltiples beneficiaris en el marc del Programa ERASMUS+ Núm. 2018-2-ES02-KA105-011880. CNV 2018/192

Drets i obligacions Acceptació de la subvenció i realització del projecte "Let's share inclusion!" en el marc del programa Erasmus+: Acció Clau 1: Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge

Import 13825.0

Data de signatura 23-10-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-08-2018

Durada 4 mesos, fins al 30 de novembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Instituto de la Juventud
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni INJUVE 2018

Conveni de col·laboració per a la realització del Festival càtar a Josa de Cadí. CNV 2018/161

Drets i obligacions Articulació de la colꞏlaboració econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí per a la realització del Festival Càtar l’any 2018.

Import 845.0

Data de signatura 02-01-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Entitat municipal Descentralitzada de Josa de Cadí
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Jornades càtars a Josa 2018

Conveni de col·laboració per a la realització d'actuacions vinculades a la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per al trienni 2018-2020. CNV 2018/100

Drets i obligacions Recerca, conservació, difusió i promoció del patrimoni etnològic comarcal, sobretot la Ruta dels Oficis d'Ahir, assessorament en la gestió dels espais expositius i coordinació dels projectes de recerca vinculats a la Ruta

Import 0.0

Data de signatura 22-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 22-06-2018

Durada 31 de desembre de 2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Cultura
 • Entitats col·laboradores de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i immaterial

Documents Conveni Observatori del Patrimoni 2018

Conveni de col·laboració interadministrativa per a la prestació del servei del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a La Seu d’Urgell. CNV 2018/

Drets i obligacions El present conveni té per objecte establir les condicions i pactes entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i El Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la prestació del servei d’atenció precoç, en 5.008 hores d’atenció a l’àmbit territorial de la comarca de l’Alt Urgell

Import 167617.76

Data de signatura 10-12-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2019

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni CDIAP 2019

Conveni de col·laboració en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2018. CNV 2018/212

Drets i obligacions La Diputació de Lleida col·laborarà econòmicament amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb l'objectiu que aquesta institució pugui prestar assessorament als municipis de la comarca. Aquesta finalitat es desplegarà mitjançant les actuacions següents : - Servei d'assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals. (SAT) - Servei de cooperació i d'assistència als municipis

Import 329089.0

Data de signatura 17-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre del 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Diputació de Lleida
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni cooperació i assistència municipal 2018

Conveni per a l’establiment de les Beques Ciutat d'Urgell de Recerca històrica de l'Alt Urgell. CNV 2018/171

Drets i obligacions L’objecte i finalitat d’aquestes beques és ajudar als investigadors a dur a terme la recerca històrica inèdita sobre algun aspecte que formi part de la història de l’Alt Urgell i en el qual tingui una presència rellevant el municipi de la Seu d’Urgell

Import 0.0

Data de signatura 16-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 16-07-2018

Durada 4 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Beques Ciutat d'Urgell 2018

Addenda al Conveni de col·laboració per a la realització de la Jornada de mitologia pirinenca. CNV 2018/165

Drets i obligacions Col·laboració econòmica i organització d'aquesta iniciativa, adreçada a aprofundir en l’estudi, el coneixement i la divulgació del patrimoni llegendari del Pirineu i, d’una manera més concreta, d’uns dels éssers fantàstics més representatius de l’imaginari colꞏlectiu del territori: els manairons de la Guàrdia d’Ares.

Import 1750.0

Data de signatura 18-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de les Valls d’Aguilar
 • EMD de la Guàrdia d’Ares
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Jornada de mitologia pirinenca 2018

Conveni de col·laboració per a la realització del Festival càtar i la representació de l’espectacle medieval “Cercamón”. CNV 2018/162

Drets i obligacions Organització i finançament dels actes del Festival Càtar

Import 11000.0

Data de signatura 23-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • EMD Vila i Vall de Castellbò
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni càtars a Castellbò 2018

Conveni de col·laboració per a la realització de la Fira del Llibre del Pirineu i els Premis Literaris Homilies d’Organyà. CNV 2018/163

Drets i obligacions articular la colꞏlaboració econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l'Ajuntament d’Organyà per a l’organització de la Fira del Llibre del Pirineu i els Premis Literaris Homilies d’Organyà per a l’any 2018

Import 2900.0

Data de signatura 05-09-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-1970

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Organyà
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Fira del Llibre del Pirineu 2018

Conveni marc per al servei d’assessoria jurídica als ajuntaments i al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. CNV 2018/49

Drets i obligacions facilitar l’accés a un servei d’assessorament jurídic a través d’un despatx d’advocats; s’ha manifestat la voluntat de les parts fer una contractació única i conjunta del servei d’assessorament jurídic per a temes diversos i especialment per aquells que puguin derivar cap a un procediment judicial.

Import 21779.99

Data de signatura 07-08-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Seu d’Urgell
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni marc servei d’assessoria jurídica 2018-19

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Coll de Nargó. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 1530.0

Data de signatura 16-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Coll de Nargó 2017

Addenda al conveni de col·laboració per als treballs i redacció del Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l’ocupació de l’Alt Urgell i la Seu, Horitzó 2016, IMPULSA. CNV 2017/10 E-75

Drets i obligacions articular la distribució de les despeses no previstes inicialment pel projecte IMPULSA 2026. PLA ESTRATÈGIC ALT URGELL – LA SEU D’URGELL i la colꞏlaboració econòmica de l’Ajuntament per a finançar els costos de la part que l'afecta directament, i que no son subvencionable pel SOC

Import 6856.6

Data de signatura 08-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 08-10-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Seu d’Urgell
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda Impulsa 2026

Addenda al conveni de col·laboració per a la realització de la jornada de mitologia pirinenca. CNV 2017/3 E-27

Drets i obligacions articular la colꞏlaboració econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l'Ajuntament de les Valls d’Aguilar i l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares per a la realització de la Jornada de Mitologia Pirinenca de l’any 2017

Import 2550.0

Data de signatura 03-10-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament les Valls d’Aguilar
 • Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Jornada de mitologia pirinenca 2017

Primera modificació del Conveni de col·laboració per la realització del projecte Ateneu cooperatiu de l’Alt Pirineu per impulsar l’economia social signat el dia 22 de novembre de 2017. SUB 2017/24

Drets i obligacions Modificació en el sentit que s’aporti la documentació presentada de manera incorrecta o incompleta: conveni de col·laboració entre l’entitat promotora i les entitats agrupades on es detalli les tasques a desenvolupar per totes les entitats sòcies i expliqui qui desenvoluparà les accions per valor pressupostat de 53.000 euros

Import 222000.0

Data de signatura 06-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 06-03-2018

Durada Fins a la finalització del termini de prescripció que estableixen els articles 36 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal del Pallars Jussà
 • Consell Comarcal del Pallars Sobirà
 • Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça,
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Conselh Generau d’Aran

Documents 1a modificació conveni ateneus cooperatius 2017

Conveni de col·laboració per la realització del projecte Ateneu cooperatiu de l’Alt Pirineu per impulsar l’economia social. SUB 2017/24

Drets i obligacions Sol·licitar la subvenció per a la realització d'un Ateneu Cooperatiu en l'ambit territorial de l'Alt Pirineu i Aran, per al foment de l’economia social i del cooperativisme

Import 222000.0

Data de signatura 14-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 14-12-2017

Durada Fins al termini de prescripció que estableixen els articles 36 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal del Pallars Jussà
 • Consell Comarcal del Pallars Sobirà
 • Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça,
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Conselh Generau d’Aran

Documents Conveni ateneus cooperatius 2017

Conveni de col·laboració per a la realització del festival càtar. CNV 2017/7

Drets i obligacions Articular la col·laboració i el finançament entre els ens signants per a la realització del Festival Càtar l’any 2017

Import 10776.53

Data de signatura 18-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 18-06-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbò
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni càtars Castellbò 2017

Conveni per a la cessió d’ús i gaudi del terreny per a ubicar-hi l’aparcament d’autocaravanes al TM de Fígols i Alinyà inclòs al Projecte “Camina Pirineus - creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell com a actuació cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020”. CNV 2018/191

Drets i obligacions Cessió de l’ús i el gaudi del terreny que consta a l’antecedent a favor del Consell Comarcal (parcel·la 325 del polígon 4), amb la finalitat de construir-hi una zona d’aparcament d’autocaravanes pel termini indicat a la clàusula sisena

Import 0.0

Data de signatura 18-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 18-06-2018

Durada Serà vigent mentre duri l’execució del projecte més 5 anys a comptar de la signatura d’aquest conveni i com a màxim el 31/12/2029, que es podrà prorrogar mentre duri la cessió de 25 anys feta pel propietari

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Fígols i Alinyà
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Aparcament autocaravanes FEDER

Acord per al desplegament del Servei d’atenció integral local per a les persones LGBTI. CNV 2018/53

Drets i obligacions Oferiment a la ciutadania d’un Servei Atenció Integral per atendre a les persones LGBTI que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per LGBTIfòbia, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades d’acord amb les necessitats d’aquestes persones

Import 0.0

Data de signatura 02-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-05-2018

Durada 31/12/2018

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Direcció General d’Igualtat
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Acord SAI 2018

Conveni per a l’execució de l’obra “Reforç ferm camí ral d'Arfa a la Seu”. CNV 2018/50

Drets i obligacions Delegació de la competència municipal d’accessos a nuclis de població al Consell Comarcal per execució de l’obra de referència, en base a la subvenció atorgada pel Departament a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017 pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Import 21087.12

Data de signatura 09-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 09-04-2018

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Seu d’Urgell
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Camí d'Arfa

Addenda de modificació per a l’any 2018 del conveni d’encàrrec de gestió de 17 de juliol de 2017 per a la realització d’actuacions en matèria de consum. CNV 2018/13

Drets i obligacions Realització d’actuacions definides en matèria de consum a la comarca i concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les funcions encomanades així com el finançament corresponent a l’activitat encarregada

Import 64911.0

Data de signatura 24-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 24-05-2018

Durada 31/12/2018

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Agència Catalana del Consum de la Generalitat
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Addenda consum 2018

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. de Montferrer i Castellbò. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 53477.13

Data de signatura 01-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-06-2018

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus Aj. Montferrer i Castellbò

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. la Vansa i Fórnols. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 39056.78

Data de signatura 31-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-10-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Vansa i Fórnols
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj la Vansa i Fórnols

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Valls de Valira. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme

Import 49486.25

Data de signatura 11-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 11-12-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Valls de Valira
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Valls de Valira

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Valls d’Aguilar. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 26538.05

Data de signatura 10-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-10-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Valls d’Aguilar
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Valls d’Aguilar

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Seu d’Urgell. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 129904.6

Data de signatura 06-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 06-10-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Seu d’Urgell
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Seu d’Urgell

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Ribera d’Urgellet. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 26033.78

Data de signatura 18-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 18-09-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Ribera d’Urgellet
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Ribera d’Urgellet

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Pont de Bar. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 15279.49

Data de signatura 22-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 22-11-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Pont de Bar
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Pont de Bar

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Peramola. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 16815.0

Data de signatura 10-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-10-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Peramola
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Peramola

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Organyà. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 17341.51

Data de signatura 14-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 14-09-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Organyà
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Organyà

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Oliana. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 40909.55

Data de signatura 04-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 04-10-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Oliana
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Oliana

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Josa i Tuixén. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 17897.45

Data de signatura 26-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 26-10-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Josa i Tuixén
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Josa i Tuixén

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Fígols i Alinyà. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 34221.12

Data de signatura 20-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-10-2017

Prorrogable No

Compliment i execució 31/12/2028

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Fígols i Alinyà
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Fígols i Alinyà

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Estamariu. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme

Import 10993.44

Data de signatura 01-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-12-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Estamariu
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Estamariu

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Coll de Nargó. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 35592.96

Data de signatura 07-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-12-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Coll de Nargó

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Cava. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 10070.64

Data de signatura 25-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 25-09-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Cava
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Cava

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Cabó. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 15500.49

Data de signatura 20-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-09-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Cabó
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Cabó

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Bassella. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 15143.48

Data de signatura 10-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-10-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Bassella
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Bassella

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. d’Arsèguel. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 8302.99

Data de signatura 25-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 25-09-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Arsèguel
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Arsèguel

Conveni per a l’execució de l’actuació local cofinançada pel Projecte PO Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte “CAMINA PIRINEUS - Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”. Cofinançament local i autorització de terrenys. Aj. Alàs i Cerc. CNV 2017/17

Drets i obligacions Cooperació per a l’execució de les actuacions del projecte CAMINA PIRINEUS en el municipi, concretament la redacció del catàleg de camins i senders i les actuacions de l’annex 1, així com les actuacions comuns entre tots els ajuntaments participants, per tal de poder crear una xarxa de senders per posicionar l’Alt Urgell en l’ecoturisme.

Import 20583.81

Data de signatura 01-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-12-2017

Durada 31/12/2028

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Alàs i Cerc
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni FEDER Camina Pirineus - Aj Alàs

Conveni per al finançament de l’obra “Conservació del camí d’accés a l’estació de muntanya de Sant Joan de l’Erm, entre els pk 26+150 i pk 26+490”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 29680.0

Data de signatura 14-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 14-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Montferrer i Castellbò - Estació St Joan de l'Erm

Conveni per al finançament de l’obra “Protecció de talús del camí d’accés a l’estació de muntanya de Tuixent (pk0+165 al pk 0+205 i del pk 1+950 al pk 2+025””. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió

Import 12720.0

Data de signatura 12-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 12-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Josa i Tuixén
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Josa i Tuixén - Estació Tuixent

Conveni per al finançament de l’obra “Reforçament del ferm del camí d’accés a Ossera (TM La Vansa i Fórnols)”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 349980.76

Data de signatura 14-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 14-03-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Vansa i Fórnols
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj la Vansa - Ossera

Conveni per al finançament de l’obra “Reforçament del ferm del camí d’accés a Os de Civís, des de la frontera andorrana (TM de Valls de Valira)”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 47034.74

Data de signatura 07-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Valls de Valira
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Valls Valira - Os de Civís

Conveni per al finançament de l’obra “Reforçament del ferm del camí ral d’Arfa, tram del Pk 0+850 al Pk 3+250. (TM de Ribera d’Urgellet)”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 48897.41

Data de signatura 08-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 08-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Ribera d’Urgellet
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Ribera d'Urgellet - Camí ral Arfa

Conveni per al finançament de l’obra “Arranjament del paviment i millora del drenatge del camí d’accés a Montanissell des d’Organyà”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 45813.3

Data de signatura 02-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Organyà
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Organyà - Montanissella

Conveni per al finançament de l’obra “Arranjament del paviment del camí d’accés a la Valldan i a les Anoves des d’Oliana”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 25017.69

Data de signatura 01-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Oliana
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Oliana - Valldan i Anoves

Conveni per al finançament de l’obra “Barrera de seguretat al camí d’accés a Castellbò des de la ctra. N-260 (TM de Montferrer i Castellbò)”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 44184.2

Data de signatura 14-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 14-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj. Montferrer - Barrera seguretat Castellbò

Conveni per al finançament de l’obra “Arranjament del paviment i millora del drenatge del camí d’accés a Montanissell des d’Organyà”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 45813.3

Data de signatura 02-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Coll de Nargó - Montanissell

Conveni per al finançament de l’obra “Murs de contenció i millora del drenatge del camí d’accés a Torres d’Alàs (Tm d’Alàs i Cerc)”. CNV 2017/21

Drets i obligacions En base a la delegació de competències vigent a favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per l'exercici de les competències municipals que en matèria d'accessos a nuclis de població, es concreta la delegació per a l’obra del projecte esmentat que li atribueix l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de Règim Local, i en fa l’encàrrec de gestió.

Import 49727.68

Data de signatura 01-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-02-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Alàs i Cerc
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Aj Alàs i Cerc - Torres d'Alàs

Conveni per a la realització del projecte estratègic de cooperació al territori “Mengem d’aquí, projecte de dinamització del consum dels productes agroalimentaris locals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya als menjadors escolars. a menjar se n’aprèn menjant”. en el marc del programa LEADER, mesura 19 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. CNV 2017/27

Drets i obligacions Promoure els productes alimentaris d’ambdues comarques als

Import 33330.0

Data de signatura 03-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 d'octubre de 2018

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Consell Comarcal de la Cerdanya

Documents Conveni Mengem d'aquí 2018

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. la Vansa i Fórnols. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 1211.08

Data de signatura 01-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Vansa i Fórnols
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP la Vansa i Fórnols 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Valls de Valira. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 4292.5

Data de signatura 14-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Valls de Valira
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Valls de Valira 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Valls d’Aguilar. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 1873.95

Data de signatura 23-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Valls d’Aguilar
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Valls d’Aguilar 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Seu d’Urgell. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 49537.46

Data de signatura 13-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Seu d’Urgell
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Seu d’Urgell 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Ribera d’Urgellet. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 6421.64

Data de signatura 08-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Ribera d’Urgellet
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Ribera d’Urgellet 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Pont de Bar. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 789.53

Data de signatura 01-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament del Pont de Bar
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Pont de Bar 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Peramola. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 3154.44

Data de signatura 05-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Peramola
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Peramola 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Organyà. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 5698.33

Data de signatura 21-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d'Organyà
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Organyà 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Arsèguel. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 506.11

Data de signatura 11-04-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d'Arsèguel
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Arsèguel 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Oliana. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 10655.89

Data de signatura 10-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d'Oliana
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Oliana 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Montferrer i Castellbò. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 7541.91

Data de signatura 10-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Montferrer i Castellbò 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Josa i Tuixén. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 785.97

Data de signatura 01-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Josa i Tuixén
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Josa i Tuixén 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Fígols i Alinyà. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 1301.2

Data de signatura 23-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Fígols i Alinyà
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Fígols i Alinyà 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Estamariu. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 657.52

Data de signatura 16-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament d’Estamariu
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Estamariu 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Cabó. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 599.39

Data de signatura 06-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Cabó
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Cabó 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Cava. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 240.09

Data de signatura 23-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Cava
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Cava 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Bassella. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 2837.32

Data de signatura 05-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Bassella
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Ajuntament de Bassella 2017

Addenda al Conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019. Aj. Alàs i Cerc. CNV 2017/25

Drets i obligacions Fitxes modificades de SSB i joventut i noves fitxes del conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social, període 2016-2019

Import 2620.61

Data de signatura 16-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ajuntament d'Alàs i Cerc

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenda CP Alàs i Cerc 2017

Conveni de col·laboració per a l’execució del projecte innovador Pirinnowatt- Pirineu sostenible. SUB 2017/18

Drets i obligacions assessorar empreses per a la seva consolidació i per promoure consums d’aigua i actituds energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris; promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses tradicionals; formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’hidràulica i d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat; fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i posant en valor els recursos energètics i hídrics endògens del territori pirinenc

Import 34925.98

Data de signatura 22-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 22-12-2017

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Agència de Desenvolupament del Ripollès
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni Pirinnowwa'tt

Acord de col·laboració per a la formació pràctica dels participants del programa joves per l’ocupació en zones enjardinades de la Seu d’Urgell. SUB 2016/23

Drets i obligacions L’Ajuntament de la Seu d’Urgell facilitarà l’ús de zones enjardinades per a realitzar-hi la formació pràctica dels alumnes de Joves per l’Ocupació, per tal de desenvolupar-hi tasques de plantació, neteja d’escocells, aportació d’encoixinat, poda de tanca vegetal, manteniment i conservació de la gespa, neteja d’herbes en parterres o jardineres, sembra i adobat

Import 0.0

Data de signatura 02-05-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-04-2017

Durada 10 de maig de 2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni pràctiques Joves per l'Ocupació

Pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a la Seu d'Urgell per a l'any 2017. CNV 2013/33

Drets i obligacions Prestació del servei del centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a la Seu d'Urgell

Import 164612.96

Data de signatura 11-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Pròrroga CDIAP 2017

Conveni per al finançament de l’obra “Arranjament del paviment del camí d’accés a Ara (TM de Valls de Valira)”. CNV 2017/24

Drets i obligacions Delegació de competència de l'Ajuntament per a la programació, coordinació i execució de l’actuació prevista a la xarxa de camins veïnals i rurals de la comarca i contribució al cofinançament segons percentatge

Import 24000.0

Data de signatura 07-02-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 07-02-2018

Durada Fins a la finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de les Valls de Valira
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni cofinançament carretera d'Ars

Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquesta comarca, per a l' any 2018. CNV 2017/26

Drets i obligacions Assessorament i gestió de serveis en matèria d'habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l'habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig

Import 25703.0

Data de signatura 31-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-12-2017

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Oficina d'Habitatge 2018

Conveni de col·laboració per a la redacció de l’Estudi de diagnosi del sistema de sanejament en alta de Montferrer. CNV 2017/23

Drets i obligacions finançament de la inversió corresponent a l’«Estudi de diagnosi del sistema del sanejament en alta de Montferrer», recollida en el Pla de gestió vigent

Import 15000.0

Data de signatura 13-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 13-11-2017

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Agència Catalana de l’Aigua
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni estudi EDAR 2017

Conveni de col·laboració específic en relació a la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. CNV 2017/19

Drets i obligacions Transferència de mitjans i recursos per a la gestió de l'Arxiu comarcal

Import 42000.0

Data de signatura 27-10-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-10-2017

Durada 31 de desembre de 2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Cultura
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni arxiu comarcal 2017

Addenda per a l'adhesió al Conveni de col·laboració per a l'impuls dels esports d'hivern en la població infantil de les comarques de muntanya de Catalunya. CNV 2017/18

Drets i obligacions Realització de les activitats del Programa Esport Blanc Escolar

Import 14431.7

Data de signatura 02-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-09-2016

Durada 30 de juny de 2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Departament d'Ensenyament
 • Departament de la Presidència mitjançant el Consell Català de l'Esport
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Addenta transport blanc escolar 2017

Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per al 2017. CNV 2017-15

Drets i obligacions coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per al 2017

Import 920284.24

Data de signatura 23-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Contracte programa addenda 2017

Pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a la Seu d'Urgell. CNV 2017-14

Drets i obligacions Prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a la Seu d'Urgell

Import 167617.76

Data de signatura 19-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal de I’Alt Urgell

Documents Pròrroga CDIAP 2018

Conveni de col·laboració en matèria de cooperació i assistència municipal. CNV 2017-12

Drets i obligacions Prestar assessorament als municipis de la comarca mitjançant les actuacions següents - Servei d’assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals. (SAT)

Import 329089.0

Data de signatura 15-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31 de desembre de 2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Diputació de Lleida
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni SAT 2017

Conveni d'encàrrec de gestió per a la realització d'actuacions en matèria de consum. CNV 2017-9

Drets i obligacions Atenció dels ciutadans i ciutadanes domiciliats en els diversos municipis que integren la comarca en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries,

Import 18000.0

Data de signatura 19-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Prorrogable No

Compliment i execució 31 de desembre de 2020

Dades dels signataris

 • Agència Catalana del Consum
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni consum 2017

Contracte programa 2017-2019 per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere. CNV 2017-22

Drets i obligacions Suport tècnic i finançament de l’ICD a l’ens local en els dos àmbits d’actuació previstos, respectivament, a l’Annex 1: Fitxa 1 Servei d’Informació i Atenció a les Dones; i l’Annex 2: Fitxa 2: Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Import 24500.0

Data de signatura 05-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Institut Català de les Dones
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Contracte Programa ICD 2017-2019

Conveni de col·laboració amb la Fundació EURECAT per a l'organització d'una jornada formativa. CNV 2017-11

Drets i obligacions Col•laboració en la coorganització de la jornada “Ajuts a la innovació”, tant pel que fa a la cessió d’espais com a la cessió de les dades dels assistents

Import 0.0

Data de signatura 10-05-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-05-2017

Durada 27 de maig de 2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Fundació Eurecat
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Eurecat 2017

Conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, el Pont de Bar, Ribera de l'Urgellet i Valls de Valira i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la gestió del Patrimoni cultural vinculat a la Ruta dels Oficis d'Ahir. CNV 2017-4

Drets i obligacions Vetllar per la recerca, la conservació, la difusió i la promoció del patrimoni etnològic de la comarca de l'Alt Urgell, i mantenir el funcionament de diversos espais d'exposicions permanents per afavorir la divulgació de tot aquest patrimoni. Igualment, podrà assessorar els ajuntaments, les corporacions, els museus i les institucions de la comarca de l'Alt Urgell que ho demanin sobre la recerca, la conservació la difusió i la promoció del patrimoni etnològic comarcal.

Import 2400.0

Data de signatura 23-08-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 23-08-2017

Durada 30/12/2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Ajuntament de Josa i Tuixén
 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • Ajuntament d'Oliana
 • Ajuntament del Pont de Bar
 • Ajuntament de Ribera de l'Urgellet
 • Ajuntament de les Valls de Valira
 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Documents Conveni CROA 2017

Conveni entre els consells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà per a la gestió del Servei Jove de Treball de l’Alt Pirineu. CNV 2017-5

Drets i obligacions Desplegament en cada àmbit territorial, el Servei Jove de Treball de l’Alt Pirineu, i projectes de la Xarxa Nacional d’emancipació juvenil (XNEJ): orientació acadèmica i professional, oportunitats a Europa, assessorament laboral, autoocupació, economia social i cooperativa, activitats formatives i la gestió de la borsa de treball BICAT, i optimitzar els recursos humans, econòmics i de gestió, a partir de la vinculació del Servei amb les polítiques de joventut específiques de cada territori

Import 0.0

Data de signatura 23-08-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 23-08-2017

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
 • Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Consell Comarcal del Pallars Jussà
 • Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Documents Conveni Servei de Treball 2017

Conveni per a la realització del projecte estratègic de cooperació al territoril "Mengem d'aquí", Projecte de dinamització del consum dels productes agroalimentaris locals de l'Alt Urgell i de la Cerdanya als menjadors escolars en el marc del Programa LEADER, Mesura 19 del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. CVN 2016-30

Drets i obligacions Creació del Menú mensual i una bossa Mengem d'Aquí als menjadors escolars de I'Alt Urgell i la Cerdanya, adaptació, senyalització, assessorament i acompanyament dels menús escolars, fórum de productors alimentaris i gestors de menjadors escolars, campanya de comunicació i difusió, i Dia del Mengem d'Aquí

Import 32644.22

Data de signatura 20-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-04-2017

Durada 31/10/2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Consell Comarcal de la Cerdanya

Documents Conveni Mengem d'aquí 2017

Annex al conveni de col·laboració de data 23 de desembre de 2011, subrogat en data 9 de juliol de 2014 per Túnels de Barcelona i Cadí, CGC,SA. CNV 2011-28

Drets i obligacions Col·laboració en el procediment de gestió i validació de la condició de resident d' aquells clients residents a qualsevol de les tres comarques.

Import 15000.0

Data de signatura 01-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada Indefinida

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Consell Comarcal del Berguedà
 • Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Túnels de Barcelona i Cadí, CGS, SA

Documents Annex Conveni pel Túnel del Cadí 2017

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en el marc del programa d'experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, any 2016. SUB 2016-23

Drets i obligacions les entitats locals col·laboraran amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la gestió i l’abonament dels incentius a les persones joves participants en el programa que tenen atorgat com també en la selecció de les empreses susceptibles de contractar als/a les joves participants

Import 136200.0

Data de signatura 09-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 15 mesos

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Documents Conveni Joves per l'Ocupació 2016

Conveni per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca de l'Alt Urgell. CNV 2017-20

Drets i obligacions Definir les actuacions de les parts signants en la gestió i el finançament de les mesures de millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera introduïdes a la comarca de I'Alt Urgell durant l'any 2017, que es concreten en la prestació dels serveis de transport de les 20 línies que operen a l'Alt Urgell

Import 214500.0

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada fins a la liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, amb un límit temporal màxim de quatre anys des de la seva formalització

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat

 

Documents Conveni servei de transport de viatgers per carretera 2017

Conveni de col·laboració per a la realització del Festival Càtar a Josa de Cadí. CNV 2017-08

Drets i obligacions Articular la col·laboració econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí per a la realització del Festival Càtar l’any 2017.

Import 1050.0

Data de signatura 11-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 11-05-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni refugis càtars a Josa 2017

Conveni de col·laboració per a la realització de la Fira del Llibre del Pirineu i els Premis Literaris Homilies d'Organyà. CNV 2017-06

Drets i obligacions articular la col•laboració econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l'Ajuntament d’Organyà per a l’organització de la Fira del Llibre del Pirineu i els Premis Literaris Homilies d’Organyà per a l’any 2017

Import 2900.0

Data de signatura 30-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 30-06-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament d'Organyà
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Fira del Llibre 2017

Conveni Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació. Horitzó 2016, Impulsa 2026. CNV 2017-10

Drets i obligacions Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el l'Ajuntament de la Seu d'Urgell

Import 44950.7

Data de signatura 05-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 05-05-2017

Durada 31/03/2018

Prorrogable

Documents Conveni impulsa 2026

Conveni per a la realització de la festa i fira de les Trementinaires. CNV 2017-02

Drets i obligacions Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de Josa i Tuixén i l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols

Import 2400.0

Data de signatura 05-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 05-05-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable

Documents Conveni Trementinaires 2017

Conveni marc per al servei d'assessoria jurídica als ajuntaments i al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. CNV 2017-01

Drets i obligacions Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de La Seu d'Urgell

Import 17999.99

Data de signatura 27-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 27-03-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable

Documents Conveni Assistencia juridica 2017

Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració per a l'Oficina d'Habitatge de l'Alt Urgell, per a l'any 2017. CNV 2016-27

Drets i obligacions Col·laboració entre les parts pera l'assessorament i la gestió de serveis en materia d'habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge

Import 44980.0

Data de signatura 31-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Oficina d'habitatge 2017

Conveni per a la gestió del servei de menjador escolar de l’escola Sant Climent de Coll de Nargó. CNV 2016-18

Drets i obligacions Gestió del servei de menjador escolar i de funcionament de la cuina de I'Escola Sant Climent de Coll de Nargó a través de I'Ajuntament, d'acord amb el Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar del Centre

Import 0.0

Data de signatura 28-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada Finalització del curs escolar 2016/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Coll de Nargó
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni menjador St Climens 2016-17

Conveni per a la gestió del servei de menjador escolar de l’escola Rosa Campà de Montferrer. CNV 2016-18

Drets i obligacions Gestió del servei de menjador escolar i de funcionament de la cuina de I'Escola Rosa Campà de Montferrer a través de I'AMPA, d'acord amb el Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar del Centre

Import 0.0

Data de signatura 09-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada Finalització del curs escolar 2016/2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • AMPA de l'Escola Rosa Campà
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni menjador Escola Rosa Campà 2016-17

Conveni per a la gestió del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes. CNV 2016-32

Drets i obligacions Funcionament del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes, definició i execució d’un pla d’accions específic, per tal de garantir la promoció del Camí dels Bons Homes i del Camí de l’Últim Càtar.

Import 3000.0

Data de signatura 21-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31/12/2018

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Consell Comarcal del Berguedà
 • Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Consell Comarcal del Pallars Sobirà
 • Agència de Desenvolupament del Berguedà

Documents Conveni Camí dels Bons Homes 2017

Pròrroga del Conveni per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP). CNV 2013-33

Drets i obligacions Pròrroga del Conveni de col·Iaboració interadministrativa entre I'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Import 123165.84

Data de signatura 11-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 31-12-2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Departament de Treball, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

Documents Pròrroga Conveni CDIAP

Conveni per a la realització de la Festa i fira de les Trementinaires. CON 2016-09

Drets i obligacions Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Josa i Tuixén, de l'Aj. de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Import 4000.0

Data de signatura 31-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable

Dades dels signataris

- Ajuntament de Josa i Tuixén.

- Ajuntament de la Vansa i Fórnols.

- Consell Comarcal de l'Alt Urgell.

Documents Conveni Trementinàires

Addenda Conveni Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOIS) 2008-2012. CNV 2016-16

Drets i obligacions inaplicació de la garantia del finançament inclosa a la clàusula cinquena bis per inconstitucionalitat sobrevinguda

Import 2762.86

Data de signatura 20-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-05-2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Documents Addenda Conveni PUOIS

Conveni cofinançament de camins - Camí d'Argolell. CNV 2015-23

Drets i obligacions Reforçament del ferm en diversos trams del camí d'accés a Argolell

Import 54259.0

Data de signatura 07-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 07-11-2016

Durada Finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Ajuntament de les Valls de Valira

Documents Conveni camí Argolell

Conveni cofinançament de camins - Camí de l'Obaga (La Seu). CNV 2015-23

Drets i obligacions Reforç i arranjament del ferm en diversos trams del camí d’accés a Alàs des de la ctra. C-462 (Camí de l’Obaga)

Import 25681.0

Data de signatura 16-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 16-12-2016

Durada Finalització d'Obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal Alt Urgell
 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
 

Documents Conveni Camí de l'Obaga2

Conveni cofinançament de camins - Camí de Castellnou de Carcolze. CNV 2015-23

Drets i obligacions “Millora i reforç del ferm del camí d’accés a Castellnou de Carcolze, pk 0+450 al pk 3+910”

Import 45110.0

Data de signatura 26-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 26-10-2016

Durada Finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Ajuntament de Pont de Bar

Documents Conveni camí Castellnou de Carcolze

Conveni cofinançament de camins - Camí carretera d'Estamariu. CNV 2015-23

Drets i obligacions "Reforçament del ferm en diversos trams del camí d'accés a Estamariu"

Import 37362.0

Data de signatura 10-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 10-10-2016

Durada Finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Ajuntament d'Estamariu

Documents Conveni camí Estamariu

Conveni de cofinançament de camins - Camí d'Ansovell. CNV 2015-23

Drets i obligacions "Correció d'assentaments del camí d'accés a Ansovell"

Import 34360.0

Data de signatura 27-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 27-09-2016

Durada Finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Ajuntament de Cava

Documents Conveni camí Ansovell

Conveni de cofinançament de camins - Camí de l'Obaga (Alàs). CNV 2015-23

Drets i obligacions “Reforç i arranjament del ferm en diversos trams del camí d'accés Alàs des de la ctra. C-462 (Camí de l'Obaga)”

Import 25681.0

Data de signatura 07-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 07-12-2016

Durada Finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Ajuntament d'Alàs i Cerc

Documents Conveni Camí de l'Obaga

Conveni amb Càritas per acompanyament escolar. CNV 2016-33

Drets i obligacions Projecte per a l'abandonament escolar "Acompanyament educatiu a la secundària"

Import 4000.0

Data de signatura 13-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 13-12-2016

Durada Fins 30-07-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Càritas d'Urgell

Documents Conveni Càritas

Conveni amb l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò per al finançament del mateniment dels accessos a les estacions de muntanya. CNV 2016-31

Drets i obligacions “Obres de conservació del camí d’accés a l’estació de muntanya de Sant Joan de l’Erm”

Import 20594.71

Data de signatura 13-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 13-12-2016

Durada Finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Ajuntament de Monferrer i Castellbò

Documents CONVENI signat Aj Montferrer- Sant Joan Erm

Conveni amb l'Ajuntament de Josa i Tuixén per al finançament del mateniment dels accessos a les estacions de muntanya. CNV 2016-31

Drets i obligacions "Segellat d’esquerdes del ferm del camí d’accés a l’estació de muntanya de Tuixén"

Import 88260.3

Data de signatura 13-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 13-12-2016

Durada Finalització de l'obra

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Ajuntament de Josa i Tuixén

Documents 02 CONVENI signat.pdf

Conveni amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social (2016-2019). CNV 2016-29

Drets i obligacions Pla estratègic per a que la comarca assumeixi les competències pròpies dels serveis socials bàsics que es correspondrien als municipis

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada Fins 31-12-2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Tots els 19 ajuntamens de la comarca.

Documents Conveni en matèria de serveis socials, urgències socials i altres programes relatius al benestar social

Conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la realització d'actuacions en l a xarxa de camins i accessos a les estacions de muntanya. cnv 2016-25

Drets i obligacions Actuacions destinades a la reparació de vies, manteniment i conservació de la xarxa de camins, manteniment i neteja de la neu de camins d'accessos a les estacions de muntanya

Import 147579.0

Data de signatura 15-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 15-12-2016

Durada Fins 30/06/2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents Conveni DTS camins

Transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. CNV 2016-15

Drets i obligacions Dotació econòmica del Departament de Cultura que correspon pera la gestió de l'Arxiu Comarcal

Import 40000.0

Data de signatura 13-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 13-10-2016

Durada 31-01-2017

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Transferència Arxiu 2016

Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Associació de pares i mares d'alumnes de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell per a la gestió d'activitats extraescolars en l'horari del menjador escolar. CNV 2016-28

Drets i obligacions Articular la gestió i les responsabilitats de les activitats extraescolars desenvolupades dins l'horari del servei de menjador escolar de l’Institut a través de I'AMPA, als espais gestionats pel Consell Comarcal a través de l'empresa pública IAUSA

Import 0.0

Data de signatura 17-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada Finalització del curs escolar 2016-2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • AMPA de l'Institut Joan Brudieu
 • Consell Consell de l'Alt Urgell

Documents Conveni activitats extraescolars horari menjador IES Joan Brudieu 2016-17

Conveni per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca de l'Alt Urgell. CNV 2016-26

Drets i obligacions Definir les actuacions de les parts signants en la gestió i el finançament de les mesures de millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera introduïdes a la comarca de I'Alt Urgell durant l'any 2016, que es concreten en la prestació deis serveis de transport que es detallen al conveni

Import 214500.0

Data de signatura 05-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada Fins a la liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte, sens perjudici de la continuïtat d'aquestes actuacions

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Servei de transport per carretera 2016

Acord d'acceptació de la modificació de les condicions específiques de prestació del servei ER-IdCAT i acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de registre de dades al fitxer Seu Electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. CNV 2016-23

Drets i obligacions Acceptació de la modificació de les condicions específiques que regulen la prestació del servei ER-IdCAT i acceptació d'encàrrec de tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a prestar el/s serveis d’Entitat de Registre

Import 0.0

Data de signatura 11-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 11-10-2016

Durada Aquest acord romandrà vigent mentre el subencarregat es configuri com a entitat de Registre de la base de dades de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat i dels servei d’identificació i signatura del Consorci AOC

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consorci Administració Oberta de Catalunya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni IdCat Mòbil

Acord per al contracte programa 2016-2019 Servei d'Informació i Atenció a les Dones. CNV 2016-21

Drets i obligacions finançament i suport tècnic als ens locals amb l’objectiu de poder oferir un servei bàsic d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, perquè les dones puguin exercir els seus drets en tots els àmbits de la seva vida personal, familiar, social i laboral.

Import 23000.0

Data de signatura 14-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Institut Català de les Dones, organisme adscrit al Departament de la Presidència
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni ICD 2016-2019

Conveni per a la gestió del servei de menjador escolar de l’escola de Tuixén. CNV 2016-18

Drets i obligacions Gestió del servei de menjador escolar i de funcionament de la cuina de I'Escola de Tuixent a través de I'AMPA, d'acord amb el Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar del Centre

Import 0.0

Data de signatura 26-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada Finalització del curs escolar 2016-2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • AMPA de l'escola de Tuixén
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni menjador Tuixén 2016-17

Conveni per a la gestió del servei de menjador escolar de l’escola Mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell. CNV 2016-18

Drets i obligacions Gestió del servei de menjador escolar i de funcionament de la cuina, de I'Escola Mossén Albert Vives, a través de I'AMPA, d'acord amb el Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar del Centre

Import 0.0

Data de signatura 17-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada Finalització del curs escolar

Prorrogable

Dades dels signataris

 • AMPA Escola Mn. Albert Vives
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni menjador Albert Vives 2016-17

Conveni per a la gestió del servei de menjador escolar de l’escola Miret i Sans d'Organyà. CNV 2016-18

Drets i obligacions Gestió del servei de menjador escolar de l’escola Miret i Sans d'Organyà d'acord amb el Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar del Centre.

Data de signatura 30-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada 21/06/2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament d'Organyà
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni menjador Organyà 2016-17

Conveni per a la gestió del servei de menjador escolar de l’escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs. CNV 2016-18

Drets i obligacions Gestió del servei de menjador escolar, de l’Escola Arnau Mir, al Pla de Sant Tirs, a través de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, d’acord amb el Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar del Centre

Data de signatura 09-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada 21/06/2017

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Consell Comarcal de l’Alt Urgell
 • Ajuntament de Ribera d’Urgellet

Documents Conveni menjador Ribera d'Urgellet 2016-17

Conveni de col·laboració per promoure i impulsar la formació professional inicial en els cicles de la família de comerç i màrqueting a l'IES Aubenç d'Oliana. CNV 2016-17

Drets i obligacions Promoure i impulsar el cicle formatiu de grau mitjá d'activitats comercials i el cicle formatiu de grau superior de comerç internacional a l'IES Aubenç d'Oiiana

Data de signatura 20-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-06-2016

Durada Fi del curs escolar 2020-2021

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament d'Ensenyament
 • Ajuntament d'Oliana
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
 • Electrodomésticos Taurus, SL

Documents Conveni Taurus-IES Aubenç

Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. CNV 2016-11

Drets i obligacions Concretar els acords generals per al període 2016-2019 per a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat

Import 3219363.04

Data de signatura 31-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2019

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Contracte programa 2016-2019

Realització del festival càtar i representació de l’espectacle "Cercamón". CNV 2016-06

Drets i obligacions Mitjans econòmics i recursos humans

Import 11000.0

Data de signatura 25-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de Montferrer i Castellbò
 • EMD Vila i Vall de Castellbò
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Cercamón 2016

Encàrrec de gestió de nous serveis al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell. CNV 2016-22

Drets i obligacions Determinació de nous serveis que el Consell Comarcal de I'Ait Urgell encarrega la seva gestió al CAPAU

Import 929693.0

Data de signatura 05-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2019

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni encàrrec de gestió CAPAU

Addenda de modificació i pròrroga per a l'any 2016 del Conveni de 29 d'octubre de 2013 mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal per a la realització d'actuacions en matèria de consum. CNV 2016-13

Drets i obligacions Pròrroga i modificació del conveni per a la realització d'actuacions en matèria de consum a la comarca, amb concreció del procediment, les tasques i els mitjans per a l'exercici de les funcions encomanades així com el finangament dels costos corresponents a l'activitat encarregada

Import 17290.35

Data de signatura 10-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Agència Catalana del Consum de la Generalitat
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni consum 2016

Delegació de competencies quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. CNV 2016-12

Drets i obligacions Assumpció, en l'àmbit territorial propi, de les competències delegades pe! Departament d'Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport així com dels ajuts individuals per desplaçament, i la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, així com dels ajuts individuals

Import 0.0

Data de signatura 29-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 14-09-2015

Durada 31/12/2022

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament d'Ensenyament
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni delegació de competències serveis escolars

Col·laboració en l’organització de la Fira del Llibre del Pirineu i els Premis Literaris Homilies d’Organyà per a l’any 2016. CNV 2016-08

Drets i obligacions Aportació econòmica i recursos humans

Import 2500.0

Data de signatura 28-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament d'Organyà
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni Fira del Llibre a Organyà

Col·laboració per a la realització del Festival Cátar a Josa de Cadí per a l'any 2016. CNV 2016-07

Drets i obligacions Aportació econòmica i recursos humans

Import 975.0

Data de signatura 15-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable

Dades dels signataris

 • EMD de Josa de Cadí
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni refugis càtars a Josa

Encàrrec de gestió del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012. CNV 2016-16

Drets i obligacions Finançament de I'actuació del Consell Comarcal com a entitat col.laboradora en la gestió de les subvencions del PUOSC 2008-2012

Import 2762.86

Data de signatura 20-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2013

Durada 31/12/2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni PUOSC

Prestació de serveis d'assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC. CNV 2016-14

Drets i obligacions Facilitar al Consell Comarcal informació i formació específica sobre els projectes i els serveis que presta als municipis, suport de proximitat als ajuntaments de la comarca

Import 15333.0

Data de signatura 10-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 10-05-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Consorci Administració Oberta de Catalunya

 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni AOC

Regular l'aportació del Consell a les despeses de funcionament del programa de desenvolupament territorial per a l'aplicació de la metodologia LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 no finançades pel DAAM. CNV 2016-01

Drets i obligacions Nomenar el Consell Comarcal de I'Alt Urgell com a responsable administratiu i financer, i gestió laboral i comptable del programa de desenvolupament territorial i despeses d'allotjament

Import 11794.0

Data de signatura 29-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada Tindrà la mateixa duració que el programa de desenvolupament rural aprovat 2014-2020

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya
 • Consell Comarcal de I'Alt Urgell
 • Consell Comarcal de la Cerdanya

Documents Conveni CAUC

Cooperació i assistència tècnica 2016. CNV 2016-04

Drets i obligacions Servei d'assisténcia técnica per a la prestació de les funcions públiques necessaries a les corporacions locals (SAT) i servei de cooperació i d'assistencia als municipis

Import 329089.0

Data de signatura 15-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada 31/12/2016

Prorrogable No

Dades dels signataris

 • Diputació de Lleida
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Documents Conveni SAT

Col·laboració per a la gestió de les dades generades pel sistema d'informació hidrològica comarcal per a la millora de la previsió i gestió del risc d'inundacions. CNV 2016-05

Drets i obligacions Intercanvi, en temps real, de les dades obtingudes pel SIH del Consell Comarcal de I'Alt Urgell, per millorar les previsions i gestions dels riscos d'inundacions i aconseguir millorar la seguretat de les persones i dels béns en zones especialment inundables, mitjançant accions preventivas, especialment l'alerta primerenca a la població

Import 0.0

Data de signatura 08-04-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 08-04-2016

Durada 31 de desembre de 2016

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell

 

Documents Conveni Risqydro

Col·laboració a favor de la inserció laboral de les persones en situació d'atur i de les persones amb discapacitat en la comarca. CNV 2016-03

Drets i obligacions Compromís d'endegar programes, actuacions i acords orientats al compliment de la legislació vigent, pel dret al treball i foment de la inserció laboral de persones, especialment en situacions d'exclusió sociolaboral i persones amb discapacitat en el mercat de treball de la comarca

Import 0.0

Data de signatura 10-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 10-05-2016

Durada Un any

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de La Seu d'Urgell 
 • Associació ASPID
 • Consell Comarcal de I'Alt Urgell

Documents Conveni ASPID

Assessoria jurídica als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal. CNV 2016-02

Drets i obligacions Contractació d'un servei d'assessoria jurídica al qual es puguin adherir tots els ajuntaments de la comarca

Import 15840.36

Data de signatura 31-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 31-03-2016

Durada Fins al 31 de desembre de 2016. L'últim trimestre de l'any es podrà acordar la seva prorroga per un maxim d'un altre any

Prorrogable

Dades dels signataris

 • Ajuntament de la Seu d'Urgell
 • Consell Comarcal de l'Alt Urgell
 • Amb l'adhesió dels ajuntaments de la comarca que vulguin disposar d'aquest servei

Documents Conveni marc

La prestació de serveis s’instrumenta moltes vegades a través de convenis entre les administracions públiques o bé amb entitats privades, en l’àmbit de les seves competències, per a la consecució de finalitats d’interès comú.

En aquest apartat es publiquen els convenis signats pel Consell Comarcal en compliment de l’establert a l’article 8.1.b) de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern.