D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Auxiliar administratiu de la Secretaria 28-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Conserge de piscina 18-04-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu de mecanització de dades 18-04-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Peó de brigada per a tasques urgents existents als espais públics del municipi 18-04-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu 15-06-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 12-12-2005 Enllaç
Peó brigada manteniment 31-10-2003 Enllaç