Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
06-oct-17 Enllaç Servei de manteniment dels camins municipals Serveis Obert 79464,3 96151,8 800 968 Juan Luís García Ramos
17-jul-17 Enllaç Serveis de gestió i execució dels programes de xarxa de mediació del lloguer social i altres relacionats amb el Departament d'Habitatge Serveis Obert 72975,2 88300 68.842 Exempt d'IVA Asociación Provivienda
30-ag-16 Enllaç Serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris en la guarderia municipal La Caseta Serveis Obert 830000 830000 812.977 812.977 Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
05-ag-16 Enllaç Serveis de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal Serveis Obert 59993 72591,53 55.311 66.927 Arico Forest, SL
16-des-15 Enllaç Obres de soterrament de contenidors de residus urbans situats a les urbanitzacions de Can Santeugini, Comte de Sert i Can Costa, del terme municipal Obres Negociat sense publicitat 134501,25 162746,51 118.001 142.781 Ferrovial Servicios, SA
14-març-17 Enllaç Serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals Serveis Obert 19201 19201 Preus unitaris Lafuente serveis Sanitaris, SL
03-jul-17 Enllaç Confecció del projecte i direcció i execució de les obres per cobriment parcial d'una pista poliesportiva de l'Institut-escola les Vinyes Obres Obert 65289,25 79000 64.337 77.848 Serveis i Construccions de Castellbisbal, SA (SICCSA)
11-jul-17 Enllaç Pòlisses d'assegurances de vehicles de l'Ajuntament Privats Obert 35000 35000 28.714 28.714 Segons el BOPB, l'import amb IVA és 30.864,96€ AXA Seguros Generales de Seguros y Reaseguros, S. A.
20-jul-17 Enllaç Servei de fotografia sobre l'activitat municipal 2017-2019 Serveis Obert 42100 50941 32.800 39.688 Segons el BOPB, la data d'adjudicació és 12/07/2017 Aleix Mateu Falguera
30-maig-17 Enllaç Serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius, culturals, esportius i similars Serveis Obert 60000 72600 55.272 66.879 Comsa Service Facility Management, SA
26-gen-17 Enllaç Servei d'esterilització dels gossos i gats acollits al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Castellbisbal (CAAD) i dels gats rodamón de les colònies felines controlades i reconegudes per l'Ajuntament Serveis Obert 25428,15 30768,06 20.354 24.628 Associació Salvem Animals a Catalunya
28-gen-16 Enllaç Serveis de jardineria del complex esportiu municipal Illa esportiva Serveis Obert 54543,64 65997,8 44.180 53.458 Parcs i Jardins Catalunya, SL
19-gen-17 Enllaç Obres d'impermeabilització de la coberta del pavelló de la Illa Esportiva municipal Obres Obert 124434,94 150566,27 91.818 111.100 Món Vertical, SL
26-jul-17 Enllaç Servei de distribució del butlletí municipal Serveis Negociat sense publicitat 16400 19844 5.200 6.292 Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.
05-ag-16 Enllaç Obres de rehabilitació estructural i d'estanqueïtat de la Masia de Can Pedrerol de Dalt Obres Obert 539301,01 652554,22 437.312 529.148 Segons el BOPB, la data d'adjudicació és el 13/07/2016 Construcciones Cots y Claret, S. L.
28-juny-17 Enllaç Actuació dels músics que actuen agrupats amb el nom de Oques Grasses, Zoo i Animal Dj's pel 18 d'agost de 2017 amb motiu de la Festa Major de l'Aigua i la Llum 2017 Privats Negociat sense publicitat 20665 25004,65 20.665 25.005 Eventual BCN Integral Management of Events, SCP
28-juny-17 Enllaç Subministrament de 23 bicicletes indoor mitjançant arrendament amb opció de compra per al complex esportiu municipal Illa Esportiva Subministrament Obert 39500 47795 39.445 47.728 Fitness Project Center, SL
22-maig-17 Enllaç Servei per la direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de les obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa de Castellbisbal i connexió amb el sistema metropolità de sanejament en el TRAM II Serveis Obert 43378,16 52487,57 21.866 26.457 Payma Cotas Engineering, SA
22-maig-17 Enllaç Obres de reparació i millora del paviment asfàltic dels carrers del nucli urbà i de les urbanitzacions Obres Obert 123485,61 149417,58 81.500 98.616 JJ Asfalcat, SL
26-abr-17 Enllaç Obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa i connexió a l'arqueta CC.1 del sistema metropolità de sanejament en el TRAM II Obres Obert 313735,07 379619,43 197.195 238.605 HPSA, Construcción y Servicios Medioambientales, S. A.
22-març-17 Enllaç Subministrament de bosses compostables de 10 litres per fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) a les llars de Castellbisbal Subministrament Obert 9264 11209,44 7.984 9.661 Miquel Pintó Colom
18-set-17 Enllaç Serveis d'assessorament jurídic integral en matèria d'habitatge Serveis Obert 10082,64 12200 10.083 12.200 Joan Tamayo Sala
20-juny-16 Enllaç Obres de substitució del climatitzador de la piscina coberta del pavelló de la Illa esportiva Municipal Obres Negociat sense publicitat 98770 119511,7 85.975 104.030 Jano Sistemas Integrales, SL
10-gen-16 Enllaç Obres de reparació i millora del paviment asfàltic d'avingudes i carrers del nucli urbà i urbanitzacions de Castellbisbal Obres Negociat sense publicitat 198247,52 239879,49 96.484 116.746 Asfaltos Barcino, SL
16-des-15 Enllaç Serveis esportius del complex esportiu municipal Illa Esportiva Serveis Obert 903554,72 0 874.944 1.058.682 G-Sport-Sports Managers 2008, SL
18-nov-15 Enllaç Obres d'adequació de l'espai lliure contingut al Centre Cívic de Can Santeugini, a la parcel·la d'equipaments entre els carrers Bonaigua i Montjuic Obres Negociat sense publicitat 79061,15 95663,99 65.322 79.039 Bigas Grup, SL
30-juny-17 Enllaç Concessió administrativa per l'ús privatiu del bar-restaurant i botiga del CC de Can Santeugini Obert 3600 3600 3.600 3.600 Los Jamones de los Tres Cerditos, S. L.
20-gen-16 Enllaç Servei de tallers de l'espai de la plaça de Castellbisbal per a l'any 2016 Serveis Negociat sense publicitat 30166 36500,86 29.841 36.108 Calaix de Cultura, SL
03-juny-16 Enllaç Gestió del servei públic municipal de Casals d'estiu 2016 Gestió de serveis públics Obert 62881,11 0 58.058 69.432 Anncon Lleure i Oci, SL
13-oct-16 Enllaç Serveis de manteniment general de les instal·lacions del complex esportiu municipal Illa Esportiva Serveis Obert 376693,8 455799,49 365.629 442.412 Comsa Service Facility Management, SA
10-febr-16 Enllaç Servei d'atenció psicològica per a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere Serveis Negociat sense publicitat 20812 20812 1.873.080 1.873.080 Assistència i Gestió Integral Fundació Privada Catalana
28-juny-17 Enllaç Servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal Serveis Obert 24793,39 30000 17.640 21.344 Carlos López Quintanilla
15-juny-16 Enllaç Servei de neteja i subministrament de material higiènic dels edificis municipals Serveis Obert 0 0 219.500 265.595 Multianau, SL
31-maig-16 Enllaç Servei de neteja i subministrament de material higiènic dels edificis municipals Serveis Obert 0 0 322.481 390.202 Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA
15-juny-16 Enllaç Servei de neteja i subministrament de material higiènic dels edificis municipals Serveis Obert 0 0 716.982 867.548 Valoriza Facilities, SA
26-abr-17 Enllaç Servei d'informació i dinamització juvenil Serveis Obert 16363,64 19800 14.745 16.220 Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC)
22-maig-17 Enllaç Servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis habitats Serveis Obert 110743,8 133999,99 95.122 115.098 Treballs Forestals Presegué, SL
13-jul-17 Enllaç Subministrament, mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra, de diverses màquines cardiovasculars, destinades a les instal·lacions del complex esportiu municipal Illa Esportiva Subministrament Obert 59504,14 72000 41.890 50.686 Exercycle, SL
30-juny-17 Enllaç Servei de lleure i oci Deskorda't i Connecta't per a adolescents i joves Serveis Obert 28000 33880 27.062 32.475 Iniciatives i Programes, SL
13-gen-16 Enllaç Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat als centres ocupacionals de Terrassa Serveis Obert 70000 0 63.900 63.900 Autocares Ravigo, SL
08-juny-16 Enllaç Servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors dels edificis públics el manteniment dels quals correspon a l'Ajuntament Serveis Obert 28800 34848 56 68 Kone Elevadores, S. A.
04-març-16 Enllaç Servei de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) Serveis Obert 155880,59 188615,51 155.881 188.616 Associació Barcelona Gat i Gos
30-set-16 Enllaç Gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic local d'estacionament de vehicles amb horari limitat i controlat Gestió de serveis públics Obert 0 0 Opciones Viales, S. L.
30-gen-17 Enllaç Subministrament, mitjançant el sistema d'arrendament financer amb opció de compra, de dos vehicles destinats a la Policia Local, amb equipament inclòs Subministrament Obert 76800 92928 64.800 78.408 Autos Iglesias, S. L.
06-oct-17 Enllaç Servei de manteniment dels camins municipals Serveis Obert 79464,3 96151,8 784 949 Jaume Augé Esteve
29-nov-16 Enllaç Subministrament d'un vehicle elèctric tipus furgoneta destinat a la Brigada Municipal Subministrament Obert 24900 30129 23.600 28.556 Renault Retail Group Barcelona, SA
28-nov-16 Enllaç Servei d'esporga dels arbres en carrers i jardins del nucli urbà i Eixample, anys 2016 i 2017 Serveis Obert 44894,25 54322,04 29.136 35.255 Estudios y Contratas Silvícolas, S. L.
27-gen-17 Enllaç Confecció del projecte tècnic i execució de les obres de reparació de la instal·lació d'enllumenat públic del polígon industrial Can Cases del Riu Obres Obert 82522,93 99852,74 54.000 65.340 Citelum Ibérica, S. A.
18-gen-17 Enllaç Serveis formatius no reglats d'atenció comunitària (tallers de l'Espai de la Plaça any 2017) Serveis Obert 34374,4 41593,02 33.442 40.465 Calaix de Cultura, SL
21-set-17 Enllaç Obres per a la implantació de la primera fase dels horts urbans municipals Obres Obert 139301,37 168554,65 121.359 Agrotècnica del Segrià, SL
19-oct-16 Enllaç Servei de prevenció aliè per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Vigilància de la Salut de l'Ajuntament Serveis Obert 33600 40656 32.000 35.696 Excelencia y Garantia para la Salud en el Trabajo, S. L. (EGARSAT)
06-febr-17 Enllaç Servei de venda d'entrades dels esdeveniments municipals en taquilla i per internet Serveis Obert 14320,66 17328 14.321 17.328 Giglon, S. L.
08-set-15 Enllaç Subministrament de vehicles de serveis policials mitjançant la modalitat d'arrendament amb opció de compra, lot 2- vehicle tot terreny 4 x 4 diesel Subministrament 41820,96 50603,36 41.821 50.604 BBVA Autorenting, SA
17-nov-15 Enllaç Servei d'informació i assessorament jurídic en matèria de consum Serveis Negociat sense publicitat 2514,16 2514,16 2.078 2.514 Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)
14-juny-17 Enllaç Servei públic d'atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral i altres serveis Gestió de serveis públics Obert 524360 545898,4 500.157 520.798 Clece, S. A.
29-març-17 Enllaç Servei per a la prestació d'activitats i programes de prevenció de drogodependències Serveis Obert 39190 47419,9 31.940 38.647 Associació Promoció i Desenvolupament Social (PDS)
22-març-17 Enllaç Serveis postals de l'Ajuntament Serveis Obert 62687,95 75852,41 13.209 13.430 Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.
22-març-17 Enllaç Serveis postals de l'Ajuntament Serveis Obert 62687,95 75852,41 7.717 8.364 Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.
10-febr-16 Enllaç Contractació del servei d'assessorament jurídic per a dones afectades per situacions de desigualdat de gènere Serveis Negociat sense publicitat 11880 14374,8 11.600 14.036 Mercedes Delgado Olmos
29-febr-16 Enllaç Concessió del servei públic de retirada, trasllat i lliurament a gestor autoritzat dels vehicles fora d'ús de Castellbisbal Gestió de serveis públics Negociat sense publicitat 0 0 2014 Desguace Rollin, SL