Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
Enllaç Contractació del servei de coworking Serveis Obert 5000 6050
Enllaç Obres de reparació del paviment de diversos carrers de Castellbisbal 250852,26
Enllaç Atorgament de 9 autoritzacions de venda no sedentària al mercat setmanal Obert 0 0
Enllaç Subministrament i instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol municipal Subministrament Obert 132231 159999,51
Enllaç Arrendament d'un immoble destinat a solucionar les mancances d'espai del Departament de Cultura Privats Obert 48297,36 58439,8
Enllaç Actuació del grup de música Porto Bello + Dj Adrià Ortega per a la nit de Sant Joan 2018 Privats 4150 5021,5 4.150 5.022 Contracte menor no formalitzat Produccions Artístiques Victori, SL
Enllaç Concessió del servei públic de casal d'estiu 2018 Gestió de serveis públics Restringit 24346,96 26781,66
Enllaç Subministrament de 10.000 unitats de bosses reutilitzables plegables (Compra Poliester 190T) Subministrament 8300 10043 8.300 10.043 Contracte menor no fomalitzat Amtevo Medio Ambiente, S. L.
Enllaç Adjudicació de llicències per a ús temporal de 60 parcel·les d'horts urbans 0 0
Enllaç Serveis de disseny gràfic i impressió del material comunicatiu de l'Ajuntament Serveis Obert 118745 143681,45
Enllaç Servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals Serveis Obert 433710 524789,1
Enllaç Servei de redacció dels projectes per a la construcció d'un Skate Park al costat del parc de l'Ermita de Castellbisbal Serveis Obert 20661,16 25000
Enllaç Concessió del servei de cantina de les instal·lacions del complex esportiu municipal Illa esportiva Gestió de serveis públics Obert 24000 24000
28-03-2018 Enllaç Obres d'arranjament dels defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i CB de Compte de Sert Residencial de Castellbisbal Obres Obert 188677,69 228300 97.681 118.193 Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE)
19-04-2018 Enllaç Servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal del municipi Serveis Obert 659640 798164,4 711.308 860.683 Preus unitaris Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE)
Enllaç Serveis de sonorització, il·luminació, assistència i consergeria del centre cultural Els Costals Serveis Obert 34925,62 42260
Enllaç Servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal del municipi Serveis Obert 659640 798164,4
Enllaç Servei de transport adaptat per a discapacitats a centres especials de treball i altres Serveis Obert 70000 70000
06-10-2017 Enllaç Servei de manteniment dels camins municipals Serveis Obert 79464,3 96151,8 784 949 Jaume Augé Esteve
06-10-2017 Enllaç Servei de manteniment dels camins municipals Serveis Obert 79464,3 96151,8 800 968 Juan Luís García Ramos
21-09-2017 Enllaç Obres per a la implantació de la primera fase dels horts urbans municipals Obres Obert 139301,37 168554,65 121.359 Agrotècnica del Segrià, SL
26-07-2017 Enllaç Servei de distribució del butlletí municipal Serveis Negociat sense publicitat 16400 19844 5.200 6.292 Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.
18-09-2017 Enllaç Serveis d'assessorament jurídic integral en matèria d'habitatge Serveis Obert 10082,64 12200 10.083 12.200 Joan Tamayo Sala
Enllaç Serveis per a la Promoció Econòmica (Ocupació i Comerç) Serveis Obert 90000 108900
11-07-2017 Enllaç Pòlisses d'assegurances de vehicles de l'Ajuntament Privats Obert 35000 35000 28.714 28.714 Segons el BOPB, l'import amb IVA és 30.864,96€ AXA Seguros Generales de Seguros y Reaseguros, S. A.
20-07-2017 Enllaç Servei de fotografia sobre l'activitat municipal 2017-2019 Serveis Obert 42100 50941 32.800 39.688 Segons el BOPB, la data d'adjudicació és 12/07/2017 Aleix Mateu Falguera
03-07-2017 Enllaç Confecció del projecte i direcció i execució de les obres per cobriment parcial d'una pista poliesportiva de l'Institut-escola les Vinyes Obres Obert 65289,25 79000 64.337 77.848 Serveis i Construccions de Castellbisbal, SA (SICCSA)
28-06-2017 Enllaç Actuació dels músics que actuen agrupats amb el nom de Oques Grasses, Zoo i Animal Dj's pel 18 d'agost de 2017 amb motiu de la Festa Major de l'Aigua i la Llum 2017 Privats Negociat sense publicitat 20665 25004,65 20.665 25.005 Eventual BCN Integral Management of Events, SCP
28-06-2017 Enllaç Subministrament de 23 bicicletes indoor mitjançant arrendament amb opció de compra per al complex esportiu municipal Illa Esportiva Subministrament Obert 39500 47795 39.445 47.728 Fitness Project Center, SL
17-07-2017 Enllaç Serveis de gestió i execució dels programes de xarxa de mediació del lloguer social i altres relacionats amb el Departament d'Habitatge Serveis Obert 72975,2 88300 68.842 Exempt d'IVA Asociación Provivienda
30-05-2017 Enllaç Serveis relacionats amb electricitat en actes i esdeveniments festius, culturals, esportius i similars Serveis Obert 60000 72600 55.272 66.879 Comsa Service Facility Management, SA
22-05-2017 Enllaç Obres de reparació i millora del paviment asfàltic dels carrers del nucli urbà i de les urbanitzacions Obres Obert 123485,61 149417,58 81.500 98.616 JJ Asfalcat, SL
22-05-2017 Enllaç Servei per la direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de les obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa de Castellbisbal i connexió amb el sistema metropolità de sanejament en el TRAM II Serveis Obert 43378,16 52487,57 21.866 26.457 Payma Cotas Engineering, SA
30-06-2017 Enllaç Concessió administrativa per l'ús privatiu del bar-restaurant i botiga del CC de Can Santeugini Obert 3600 3600 3.600 3.600 Los Jamones de los Tres Cerditos, S. L.
28-06-2017 Enllaç Servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal Serveis Obert 24793,39 30000 17.640 21.344 Carlos López Quintanilla
22-05-2017 Enllaç Servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis habitats Serveis Obert 110743,8 133999,99 95.122 115.098 Treballs Forestals Presegué, SL
13-07-2017 Enllaç Subministrament, mitjançant el sistema d'arrendament amb opció de compra, de diverses màquines cardiovasculars, destinades a les instal·lacions del complex esportiu municipal Illa Esportiva Subministrament Obert 59504,14 72000 41.890 50.686 Exercycle, SL
30-06-2017 Enllaç Servei de lleure i oci Deskorda't i Connecta't per a adolescents i joves Serveis Obert 28000 33880 27.062 32.475 Iniciatives i Programes, SL
19-10-2016 Enllaç Servei de prevenció aliè per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Vigilància de la Salut de l'Ajuntament Serveis Obert 33600 40656 32.000 35.696 Excelencia y Garantia para la Salud en el Trabajo, S. L. (EGARSAT)
06-02-2017 Enllaç Servei de venda d'entrades dels esdeveniments municipals en taquilla i per internet Serveis Obert 14320,66 17328 14.321 17.328 Giglon, S. L.
28-11-2016 Enllaç Servei d'esporga dels arbres en carrers i jardins del nucli urbà i Eixample, anys 2016 i 2017 Serveis Obert 44894,25 54322,04 29.136 35.255 Estudios y Contratas Silvícolas, S. L.
27-01-2017 Enllaç Confecció del projecte tècnic i execució de les obres de reparació de la instal·lació d'enllumenat públic del polígon industrial Can Cases del Riu Obres Obert 82522,93 99852,74 54.000 65.340 Citelum Ibérica, S. A.
18-01-2017 Enllaç Serveis formatius no reglats d'atenció comunitària (tallers de l'Espai de la Plaça any 2017) Serveis Obert 34374,4 41593,02 33.442 40.465 Calaix de Cultura, SL
Enllaç Concessió administrativa per l'ús privatiu del restaurant-bar i botiga del Centre Cívic de Can Santeugini Obert 0 0
29-03-2017 Enllaç Servei per a la prestació d'activitats i programes de prevenció de drogodependències Serveis Obert 39190 47419,9 31.940 38.647 Associació Promoció i Desenvolupament Social (PDS)
14-06-2017 Enllaç Servei públic d'atenció a la gent gran en el centre de dia El Serral i altres serveis Gestió de serveis públics Obert 524360 545898,4 500.157 520.798 Clece, S. A.
26-04-2017 Enllaç Servei d'informació i dinamització juvenil Serveis Obert 16363,64 19800 14.745 16.220 Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC)
26-01-2017 Enllaç Servei d'esterilització dels gossos i gats acollits al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Castellbisbal (CAAD) i dels gats rodamón de les colònies felines controlades i reconegudes per l'Ajuntament Serveis Obert 25428,15 30768,06 20.354 24.628 Associació Salvem Animals a Catalunya
19-01-2017 Enllaç Obres d'impermeabilització de la coberta del pavelló de la Illa Esportiva municipal Obres Obert 124434,94 150566,27 91.818 111.100 Món Vertical, SL
Enllaç Atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària al mercat setmanal 0 0
14-03-2017 Enllaç Serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals Serveis Obert 19201 19201 Preus unitaris Lafuente serveis Sanitaris, SL
22-03-2017 Enllaç Subministrament de bosses compostables de 10 litres per fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) a les llars de Castellbisbal Subministrament Obert 9264 11209,44 7.984 9.661 Miquel Pintó Colom
Enllaç Obres per a la confecció del projecte tècnic i direcció d'obres i execució de les obres de construcció d'un edifici auxiliar en el parc de Santa Teresita Obres Obert 33057,85 39999,99
22-03-2017 Enllaç Serveis postals de l'Ajuntament Serveis Obert 62687,95 75852,41 7.717 8.364 Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.
22-03-2017 Enllaç Serveis postals de l'Ajuntament Serveis Obert 62687,95 75852,41 13.209 13.430 Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A.
26-04-2017 Enllaç Obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa i connexió a l'arqueta CC.1 del sistema metropolità de sanejament en el TRAM II Obres Obert 313735,07 379619,43 197.195 238.605 HPSA, Construcción y Servicios Medioambientales, S. A.
Enllaç Gestió del servei de Casals d'estiu any 2014 Serveis Obert 68514,78 81685,35
30-01-2017 Enllaç Subministrament, mitjançant el sistema d'arrendament financer amb opció de compra, de dos vehicles destinats a la Policia Local, amb equipament inclòs Subministrament Obert 76800 92928 64.800 78.408 Autos Iglesias, S. L.
29-11-2016 Enllaç Subministrament d'un vehicle elèctric tipus furgoneta destinat a la Brigada Municipal Subministrament Obert 24900 30129 23.600 28.556 Renault Retail Group Barcelona, SA
30-09-2016 Enllaç Gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic local d'estacionament de vehicles amb horari limitat i controlat Gestió de serveis públics Obert 0 0 Opciones Viales, S. L.
Enllaç Servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal Serveis Obert 25 30,25
05-08-2016 Enllaç Serveis de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal Serveis Obert 59993 72591,53 55.311 66.927 Arico Forest, SL
13-10-2016 Enllaç Serveis de manteniment general de les instal·lacions del complex esportiu municipal Illa Esportiva Serveis Obert 376693,8 455799,49 365.629 442.412 Comsa Service Facility Management, SA
Enllaç Subministrament, mitjançant el sistema d'arrendament financer amb opció de compra, dedos vehicles destinats a la Policia Local, amb equipament inclòs Subministrament Obert 76800 92928
31-05-2016 Enllaç Servei de neteja i subministrament de material higiènic dels edificis municipals Serveis Obert 0 0 322.481 390.202 Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA
15-06-2016 Enllaç Servei de neteja i subministrament de material higiènic dels edificis municipals Serveis Obert 0 0 716.982 867.548 Valoriza Facilities, SA
15-06-2016 Enllaç Servei de neteja i subministrament de material higiènic dels edificis municipals Serveis Obert 0 0 219.500 265.595 Multianau, SL
Enllaç Bases per a l'accés i ús del viver d'empreses- espai coworking 0 0
20-06-2016 Enllaç Obres de substitució del climatitzador de la piscina coberta del pavelló de la Illa esportiva Municipal Obres Negociat sense publicitat 98770 119511,7 85.975 104.030 Jano Sistemas Integrales, SL
08-06-2016 Enllaç Servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors dels edificis públics el manteniment dels quals correspon a l'Ajuntament Serveis Obert 28800 34848 56 68 Kone Elevadores, S. A.
30-08-2016 Enllaç Serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris en la guarderia municipal La Caseta Serveis Obert 830000 830000 812.977 812.977 Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
05-08-2016 Enllaç Obres de rehabilitació estructural i d'estanqueïtat de la Masia de Can Pedrerol de Dalt Obres Obert 539301,01 652554,22 437.312 529.148 Segons el BOPB, la data d'adjudicació és el 13/07/2016 Construcciones Cots y Claret, S. L.
03-06-2016 Enllaç Gestió del servei públic municipal de Casals d'estiu 2016 Gestió de serveis públics Obert 62881,11 0 58.058 69.432 Anncon Lleure i Oci, SL
Enllaç Atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària al mercat setmanal Privats Obert 0 0
04-03-2016 Enllaç Servei de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) Serveis Obert 155880,59 188615,51 155.881 188.616 Associació Barcelona Gat i Gos
10-02-2016 Enllaç Contractació del servei d'assessorament jurídic per a dones afectades per situacions de desigualdat de gènere Serveis Negociat sense publicitat 11880 14374,8 11.600 14.036 Mercedes Delgado Olmos
29-02-2016 Enllaç Concessió del servei públic de retirada, trasllat i lliurament a gestor autoritzat dels vehicles fora d'ús de Castellbisbal Gestió de serveis públics Negociat sense publicitat 0 0 2014 Desguace Rollin, SL
Enllaç Serveis postals, bustiades i distribució del butlletí municipal de l'Ajuntament Serveis Obert 0 0
10-02-2016 Enllaç Servei d'atenció psicològica per a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere Serveis Negociat sense publicitat 20812 20812 1.873.080 1.873.080 Assistència i Gestió Integral Fundació Privada Catalana
10-01-2016 Enllaç Obres de reparació i millora del paviment asfàltic d'avingudes i carrers del nucli urbà i urbanitzacions de Castellbisbal Obres Negociat sense publicitat 198247,52 239879,49 96.484 116.746 Asfaltos Barcino, SL
20-01-2016 Enllaç Servei de tallers de l'espai de la plaça de Castellbisbal per a l'any 2016 Serveis Negociat sense publicitat 30166 36500,86 29.841 36.108 Calaix de Cultura, SL
16-12-2015 Enllaç Obres de soterrament de contenidors de residus urbans situats a les urbanitzacions de Can Santeugini, Comte de Sert i Can Costa, del terme municipal Obres Negociat sense publicitat 134501,25 162746,51 118.001 142.781 Ferrovial Servicios, SA
17-11-2015 Enllaç Servei d'informació i assessorament jurídic en matèria de consum Serveis Negociat sense publicitat 2514,16 2514,16 2.078 2.514 Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)
08-09-2015 Enllaç Subministrament de vehicles de serveis policials mitjançant la modalitat d'arrendament amb opció de compra, lot 2- vehicle tot terreny 4 x 4 diesel Subministrament 41820,96 50603,36 41.821 50.604 BBVA Autorenting, SA
28-01-2016 Enllaç Serveis de jardineria del complex esportiu municipal Illa esportiva Serveis Obert 54543,64 65997,8 44.180 53.458 Parcs i Jardins Catalunya, SL
16-12-2015 Enllaç Serveis esportius del complex esportiu municipal Illa Esportiva Serveis Obert 903554,72 0 874.944 1.058.682 G-Sport-Sports Managers 2008, SL
18-11-2015 Enllaç Obres d'adequació de l'espai lliure contingut al Centre Cívic de Can Santeugini, a la parcel·la d'equipaments entre els carrers Bonaigua i Montjuic Obres Negociat sense publicitat 79061,15 95663,99 65.322 79.039 Bigas Grup, SL
13-01-2016 Enllaç Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat als centres ocupacionals de Terrassa Serveis Obert 70000 0 63.900 63.900 Autocares Ravigo, SL
Enllaç Gestió del servei del centre de dia per a la gent gran El Serral i altres serveis complementaris Serveis Obert 395400 411216
Enllaç Concessió administrativa per a l'ús privatiu del domini públic dels espais destinats a bar de les instal·lacions de l'Illa Esportiva Gestió de serveis públics Obert 0 0
Enllaç Gestió del servei de l'escola bressol La Caseta Gestió de serveis públics Obert 437633,39 0
Enllaç Subministrament de gas natural per als edificis municipals Subministrament Obert 272333,33 0
Enllaç Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra publica, a altres contractes administratius i als privats 0
Enllaç Servei de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) de Castellbisbal 14876033
Enllaç Gestió del servei de Casal infantil El Mirador 224820 0
Enllaç Adjudicació de la llicència demanial per a l'ús comú especial del domini públic dels espais destinats a usos esportius de l'Illa Esportiva' de Castellbisbal i l'organització, gestió i seguiment del programa Diversport 2013 0