Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Relació de costos dels anys 2015 al 2017 de les campanyes de publicitat institucional desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.