Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 12.324.000
2.015 15.078.000
2.014 17.639.000
2.013 20.983.000
2.012 24.016.000
2.011 20.214.000
2.010 23.660.000
Accedeix a l'apartat de Pressupost del web municipal al següent enllaç