Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

0 Registres carregats
Accedeix a l'apartat de Pressupost del web municipal al següent enllaç