A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Accedeix al tauler d'edictes electrònic (E-Tauler) de l'Ajuntament de Castellar del Vallès al següent enllaç