D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Administratiu de secretaria 11-02-2010 Enllaç
Educador llar infants 22-01-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-01-2010 Enllaç
Tècnic d'immigració 12-01-2010 Enllaç
TAE - Cap serveis jurídics 29-08-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu de serveis econòmics 03-08-2006 Enllaç
Agent de la policia local 03-08-2006 Enllaç
Educador de la llar d'infants 03-08-2006 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 03-08-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu d'administració general 03-08-2006 Enllaç
Tècnic mitjà d'administració especial de serveis econòmics 13-02-2006 Enllaç
Oficial primera de la brigada d'obres 22-09-2017 Enllaç
Agent 21-09-2017 Enllaç
Agent d'ocupació i desenvolupament local (PFO) 30-08-2017 Enllaç
Cap de brigada 22-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador infantil per a la llar d'infants Taps 10-03-2017 Enllaç
Agent d'ocupació de desenvolupament local (PFO) 20-12-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-12-2016 Enllaç
Administratiu 14-11-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu 07-10-2016 Enllaç
Conserge 29-07-2016 Enllaç
Educador infantil per a la llar d'infants Taps 26-07-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a l'Àrea de la Policia Local 20-07-2016 Enllaç
Tècnic superior de recursos humans 25-02-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la Policia Local 20-08-2015 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 14-01-2015 Enllaç
Agent de la policia local 12-04-2011 Enllaç
Administratiu 07-04-2011 Enllaç
Administratiu 07-04-2011 Enllaç
Educador de llar d'infants 18-02-2011 Enllaç
Interventor classe segona 18-02-2011 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador de llar d'infants 18-02-2011 Enllaç
Administratiu 11-02-2010 Enllaç
Agent de la policia local 13-10-2005 Enllaç
Educador de la llar d'infants 04-05-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 21-02-2005 Enllaç
Auxiliar de la llar d'infants 21-02-2005 Enllaç
Tècnic mitjà d'administració especial de serveis econòmics 21-02-2005 Enllaç
TAE - cap de serveis jurídics 21-02-2005 Enllaç
Arquitecte tècnic - cap de prevenció de riscos laborals 26-08-2004 Enllaç
Tècnic mitjà de medi ambient 21-11-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a l'àrea de serveis socials 21-11-2003 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 27-02-2003 Enllaç
Bibliotecari municipal 27-02-2003 Enllaç
Educador Llar d'Infants 05-04-2002 Enllaç
Auxiliar de Serveis Socials 01-03-2002 Enllaç
Auxiliar de Biblioteca Municipal 01-03-2002 Enllaç
Bibliotecari Municipal 01-03-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu adscrit a l'Àrea de Recaptació 04-01-2002 Enllaç
Tècnic d'Administració Especial - Cap de Serveis Jurídics 03-09-2001 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 23-11-2010 Enllaç
Director de biblioteca 12-06-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 12-06-2009 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor esportiu i socorrista per a la piscina coberta municipal 04-07-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Recepcionista per a la piscina coberta municipal 04-07-2017 Enllaç
Monitor esportiu especialitzat en activitats dirigides 11-07-2016 Enllaç
Monitor esportiu especialitzat en activitats dirigides 11-07-2016 Enllaç
Monitor esportiu especialitzat en natació 11-07-2016 Enllaç
Peó 08-08-2005 Enllaç
Tècnic especialista electrònica 09-09-2009 Enllaç
Agent de publicitat 09-09-2009 Enllaç