Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Els contractes menors (contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Us mostrem la relació dels anys 2016, 2017 , 2018  i 2019 (per trimestres), dels contractes menors, signats ambdues parts, i aprovats per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cardedeu. Dins hi trobareu la descripció del contracte, el corresponent número d'expedient, la data d'aprovació JGL, l'import, l'adjudicat/da i NIF, la data de la pròrroga i la data de la renúncia (aquestes dues últimes, en cas que hi hagin).

La relació de factures que s'aproven setmanalment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cardedeu les trobareu al següent enllaç. Cliqueu la JGL i veureu que hi ha dos documents: assumptes aprovats i factures aprovades.

Seguint l'enllaç del Cercador del Registre Públic de Contractes podeu cercar la contractació pública de l'Ajuntament de Cardedeu, tant els prorrogats, modificats o amb resolució anticipada. Heu d'escollir Entitats de l'Administració Local a la pestanya "Àmbit" i a la pestanya "Organismes d'adscripció" trieu l'Ajuntament de Cardedeu. Per tal de cercar, heu d'escriure el text de reCAPTCHA.