Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenances Fiscals 2018 v.01 (Text Refós) 02-01-2018 https://www.seu-e.cat/documents/27911/6456223/Ordenances+Fiscals+2018+v.01+%28Text+Ref%C3%B3s%29/ef0e745e-0d8d-4c1c-ad17-41a389944a5c
Ordenances Fiscals 2017 v.01 (Text refós) 02-01-2017 https://www.seu-e.cat/documents/27911/6456223/Ordenances+Fiscals+2017+v.01+%28Text+Ref%C3%B3s%29/a1c342a1-b9fd-479f-9b62-6c10ac715e49