A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LINIA AÈRIA I SUBTERRANIA 25 KV , UNIÓ DE LA LINIA
“ALGODONE.1” A CD 54561 AMB LA LINIA “TEIXETA1” A CD XR068.