Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

Accés al Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal vigent

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html

 

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal

 

POUM - Exposició pública, fins al 3 de novembre de 2018, segons decret d'alcaldia núm. 311/2018. Recull les consideracions de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió del 12 de novembre de 2015

A continuació trobareu els documents d'exposició pública de la revisió en curs del POUM.