Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

Accés al Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal vigent

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html

 

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal

 

POUM - Exposició pública, fins al 16 d'octubre de 2018, segons diligència d'1 d'agost de 2018. Recull les consideracions de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en sessió del 12 de novembre de 2015

A continuació trobareu els documents d'exposició pública de la revisió en curs del POUM.