Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 23-04-2018 Enllaç
Pla local de joventut 20-04-2018 Enllaç
Reglament orgànic municipal 22-11-2017 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 22-09-2017 Enllaç
Reglament d'entitats 03-07-2017 Enllaç
Reglament d'ús i funcionament del Centre Cívic de Samalús 07-06-2017 Enllaç
Reglament de la Comissió de Festes del poble 09-08-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 13-08-2015 Enllaç
Normes reguladores del Registre municipal d'acolliment civil 13-02-2015 Enllaç
Ordenança reguladora de la convivència ciutadana 11-02-2015 Enllaç
Ordenança municipal de circulació i quadre d'infraccions i sancions 10-12-2014 Enllaç
Reglament del servei dels Vigilants Municipals 26-04-2013 Enllaç
Ordenança municipal per a la prevenció i el control dels mosquits, i en particular del mosquit tigre 06-07-2012 Enllaç
Reglament de la Guàrdia Municipal 19-04-2012 Enllaç
Ordenança reguladora del Registre d'unions estables de parella 23-02-2010 Enllaç
Ordenança sobre tinença d'animals de domèstics de companyia 12-01-2010 Enllaç
Reglament orgànic del Consell Territorial del Poble de Samalús 04-04-2009 Enllaç
Ordenança sobre el soroll i les vibracions 03-04-2009 Enllaç
Ordenança reguladora de la utilització per a particulars i entitats alienes dels recintes municipals destinats a activitats culturals, esportives i de lleure 09-01-2009 Enllaç
Reglament d'honors i distincions 25-11-2008 Enllaç
Reglament del servei de taxi 04-07-2008 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres 11-06-2008 Enllaç
Reglament general del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable 23-05-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de les piscines d'ús públic 21-04-2008 Enllaç
Creació dels fitxers automatitzats 06-12-2007 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana 19-10-2007 Enllaç
Reglament per la participació dels regidors i grups polítics en els òrgans d'informació i difusió municipals 07-07-2006 Enllaç
Ordenances de policia i bon govern 22-12-2000 Enllaç