La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Data acord Tipus Enllaç acta Codi acta
26-05-2016 Ordinària Enllaç acta fd0cfb5d-1d3f-4f9d-bd5b-16e52b4cc2cf
07-04-2016 Ordinària Enllaç acta 34e7f865-dc00-4212-aa7b-80f49ac194c3
28-01-2016 Ordinària Enllaç acta af09a6b6-9160-4672-ac9c-ff86193b0cd5
25-01-2018 Ordinària Enllaç acta 4048f5c8-54b9-4cfc-90a3-f41ed490fff5
19-12-2013 Ordinària Enllaç acta 051f8935-1600-488a-bc4f-798f4d641eb0
30-11-2017 Ordinària Enllaç acta eba078ec-d3cd-436e-928f-46afa3020e5c
22-11-2017 Extraordinària Enllaç acta 91add151-3ed8-44d1-93dc-478b374ce81e
25-10-2017 Extraordinària Enllaç acta f1948f82-a194-4c18-8955-57872deda7d5
28-09-2017 Ordinària Enllaç acta c6df4319-abd1-42d4-9633-ff866e28685b
27-07-2017 Ordinària Enllaç acta f1115bce-db6e-48c4-8092-e37f3e81f7d5
24-07-2017 Ordinària Enllaç acta 3cd2b435-916d-44c8-8e52-db5fd560956b
11-07-2017 Extraordinària Enllaç acta 15f14d2e-fa10-43fb-acec-2a2a786c7d52
25-05-2017 Ordinària Enllaç acta da8a5478-8d8a-4783-a225-68a5f4c30bc2
30-03-2017 Ordinària Enllaç acta 9f52dc09-4f1f-47a6-8778-95d1d6ce9d46
26-01-2017 Ordinària Enllaç acta afec7fe2-88e6-45b6-b82b-aab7c0b39fe6
26-01-2017 Ordinària Enllaç acta 3c1c3e14-26f7-4c56-a88f-b020bc3ac6e4
27-12-2016 Extraordinària Enllaç acta 85ec2595-3944-4d95-b6a0-1ed04535710c
24-11-2016 Ordinària Enllaç acta d968800c-50ad-41fa-bca1-9f6c4996aaab
08-11-2016 Extraordinària Enllaç acta 53cadfd3-4871-4c28-87b9-a18b4d7d18fb
08-11-2016 Extraordinària Enllaç acta 047f72af-8a5b-4311-9af8-4003177b371e
29-09-2016 Ordinària Enllaç acta 256130f0-0697-4727-bf69-f87c887ebbd3
28-07-2016 Ordinària Enllaç acta 020dde5c-7382-40d5-8b7b-d517d0c315c7
01-06-2016 Extraordinària Enllaç acta f6e82ff2-a9dd-464b-9854-49f812b8b0c2
26-11-2015 Ordinària Enllaç acta 1d32dd32-3bcd-4703-9f08-f7a080a5f190
25-11-2015 Extraordinària Enllaç acta b84d1139-44a4-4b4a-9848-7f945f6d72f9
29-10-2015 Extraordinària Enllaç acta 38e609de-5ac6-459f-ac90-e464229e6fe6
24-09-2015 Ordinària Enllaç acta 916a915d-2c26-4d55-b607-441433095c69
02-09-2015 Extraordinària Enllaç acta c51e2b58-8688-4b84-88d6-337bf218d411
30-07-2015 Ordinària Enllaç acta 0f21d791-967a-4000-9da8-99974687cac2
02-07-2015 Extraordinària Enllaç acta 468e7904-0914-4b0b-b45e-285ede25d826
13-06-2015 Extraordinària Enllaç acta 2ca0daa0-1822-4496-85bc-19e9e682cdb2
10-06-2015 Extraordinària Enllaç acta 82ab9bf8-8348-49ca-abe1-4bf8ff0c4a88
18-05-2015 Extraordinària Enllaç acta 73aacafb-29cf-420a-92b1-674ce3e46063
27-04-2015 Extraordinària Enllaç acta 7747eff4-59a6-431c-aebf-de792dc99b48
30-03-2015 Ordinària Enllaç acta 095ac927-28f3-4938-9fe1-b2056d226031
18-12-2014 Ordinària Enllaç acta 4caeade4-a7a5-40ed-b863-a62f8b5ee11e
25-09-2014 Extraordinària Enllaç acta be6bfe29-1448-4aea-aca0-61c858a547b0
22-09-2014 Ordinària Enllaç acta 2489e693-d01b-4deb-b57b-dd4d34de72e4
26-06-2014 Ordinària Enllaç acta eea4ed05-13f4-4e67-95ea-9a7e1c93c3c8
28-04-2014 Extraordinària Enllaç acta 86977929-0b3c-419e-a939-010bb28b63d9
27-03-2014 Ordinària Enllaç acta 1cf29cb1-100d-4a2b-ae96-c8425978e98c
03-03-2014 Extraordinària Enllaç acta 781f70f1-4a14-49ee-8f21-ca07cbf9bf3b
26-09-2013 Ordinària Enllaç acta 7690f5d0-23e1-4f63-9ae5-7c9ed0abad63
12-09-2013 Extraordinària Enllaç acta f7dedaa7-a776-4677-8198-65590dfaa318
27-06-2013 Ordinària Enllaç acta 88a0e843-9805-4c87-8d61-fbbb293d0cb0
10-06-2013 Extraordinària Enllaç acta bdad459f-0113-4fc1-9e90-af7607c601c3
04-04-2013 Ordinària Enllaç acta 6fc86091-2afa-4eba-ac8b-bfb431b38986
29-10-2012 Extraordinària Enllaç acta c5beeedb-6f4b-4c46-9ed5-48b3605508a9
27-09-2012 Ordinària Enllaç acta 03544353-9860-4874-be99-0ddbde9d10d4
28-06-2012 Ordinària Enllaç acta c5656689-b385-4027-bd61-577a0f751e46
28-03-2012 Ordinària Enllaç acta a5de70c2-0f74-4ef5-84aa-cffef5cd2239
27-12-2011 Ordinària Enllaç acta e59007ef-3db3-464e-95de-10ee6efed13c
21-11-2011 Extraordinària Enllaç acta 13bf065f-048e-4474-8c24-f9c939a3f395
26-10-2011 Extraordinària Enllaç acta 4445aa46-5851-4454-aaa3-f9c0da54619f
29-09-2011 Ordinària Enllaç acta f6211717-62eb-4821-b975-45469b68b4b9
22-06-2011 Extraordinària Enllaç acta 7236e71e-a241-4568-98f4-175bc1422933
11-06-2011 Extraordinària Enllaç acta 294220e6-d857-42b9-bc0b-a0fe7029c9eb
08-06-2011 Extraordinària Enllaç acta 78b42dfc-dfc4-4e3a-9deb-e431de71fcf6
26-04-2011 Extraordinària Enllaç acta 3e641f04-2033-4b04-83d1-ba64ba855e08
31-03-2011 Ordinària Enllaç acta 9544c5fc-7d91-4c0f-b510-80c688a69b62
21-02-2011 Extraordinària Enllaç acta b567ba6b-2785-42c2-abf0-37cf85563856
27-01-2011 Ordinària Enllaç acta 6a07a320-fffa-463f-a2f1-2b96f191508b
19-01-2011 Extraordinària Enllaç acta a06edd1d-1e93-4426-8858-9d7d552e2048
15-12-2010 Extraordinària Enllaç acta afe67576-7eea-44ea-9754-5d8e59510490
25-11-2010 Ordinària Enllaç acta c080dd04-0bc0-462a-8668-12e5bd70554c
30-09-2010 Ordinària Enllaç acta d6e083cf-4110-4339-9f1e-c71cd65be607

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas de Cànoves i Samalús el Ple està format per 11 regidors. 

El Ple de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús es celebra cada darrer dimecres de cada mes, prèvia convocatòria de l'alcalde. El Ple sempre té lloc a les 20.00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. L'ordre del dia es pot consultar des d'aquí