Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 21-06-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 05-08-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 12-02-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 07-08-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 21-10-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 02-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 14-02-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 22-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 22-09-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 29-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 20-04-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 22-04-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 30-12-2004 Enllaç

Ordenances fiscals 2018

- Ordenança general de gestió inspecció i recaptació

- Ordenança 1 Impost sobre béns immobles

- Ordenança 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança 4 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

- Ordenança 5 Impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança 6 Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

- Ordenança 7 Taxa prestació serveis intervenció administrativa

- Ordenança 8 Taxa servei cementiri

- Ordenança 9 Taxa servei gestió de residus

- Ordenança 10 Taxa retirada vehicles de la via pública

- Ordenança 11 Taxa per expedició  de documents administratius

- Ordenança 12 Taxa entrada vehicles a través de les voreres

- Ordenança 13 Taxa aprofitament especial empreses explotadores de serveis

- Ordenança 14 Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic

- Ordenança 16 Taxa ocupació terrenys material de construcció

- Ordenança 17 Taxa utilització instal·lacions públiques

- Ordenança 18 Taxa ocupació subsol, sòl i volada via públic

- Ordenança 19 Taxa servei escola bressol

- Ordenança 20 Taxa serveis administratius o econòmics

- Ordenança 21 Taxa serveis de vigilància

- Ordenança 22 Preus públics serveis o activitats

- Ordenança 23 Reguladora de contribucions especials

- Ordenança 24 Taxa subministrament d'aigua

- Ordenança 25 Preu públic servei piscina municipal

 

Ordenances fiscals 2017

- Índex ordenances fiscals 2017

- Ordenança general de gestió inspecció i recaptació

- Ordenança 1 Impost sobre béns immobles

- Ordenança 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança 4 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana

- Ordenança 5 Impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança 6 Taxa llicències o comprovació activitats urbanisme

- Ordenança 7 Taxa prestació serveis intervenció administrativa

- Ordenança 8 Taxa servei cementiri

- Ordenança 9 Taxa servei gestió de residus

- Ordenança 10 Taxa retirada vehicles de la via pública

- Ordenança 11 Taxa per expedició de documents administratius

- Ordenança 12 Taxa entrada vehicles a través de les voreres

- Ordenança 13 Taxa aprofitament especial empreses explotadores de serveis

- Ordenança 14 Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic

- Ordenança 15 Taxa parades terrenys d'ús públic (vigent 22062017)

- Ordenança 16 Taxa ocupació terrenys material de construcció

- Ordenança 17 Taxa utilització instal·lacions públiques

- Ordenança 18 Taxa ocupació subsol, sòl i volada via públic

- Ordenança 19 Taxa servei escola bressol

- Ordenança 20 Taxa serveis administratius o econòmics

- Ordenança 21 Taxa serveis de vigilància

- Ordenança 22 Preus públics serveis o activitats

- Ordenança 23 Reguladora de contribucions especials

- Ordenança 24 Taxa subministrament d'aigua

- Ordenança 25 Preu públic servei piscina municipal