D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la Policia Local 29-05-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la Policia Local 04-11-2016 Enllaç
Arquitecte tècnic 31-10-2016 Enllaç
Arquitecte tècnic 22-09-2016 Enllaç
Vigilant (auxiliar de la Policia Local - notificador municipal) 06-10-2014 Enllaç
Agent de la policia local 09-02-2011 Enllaç
Agent de la policia local 09-08-2008 Enllaç
Mestre llar d'infants 23-06-2008 Enllaç
Tècnic especialista en llar d'infants 25-01-2006 Enllaç
Mestre especialista en educació infantil 19-01-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 09-01-2006 Enllaç
Mestre especialista en educació infantil 27-05-2004 Enllaç
Auxiliar 27-05-2004 Enllaç
Tècnic especialista en llar d'infants 27-05-2004 Enllaç
Tècnic especialista en llar d'infants 03-10-2003 Enllaç
Agent de la policia local 04-03-2003 Enllaç