Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L'Ajuntament de Calldetenes no té alts càrrecs directius ni càrrecs de confiança nomenats. Segons la normativa, també es consideren alts càrrecs els electes.

Càrrecs electes

Marc Verdaguer Montanyà. Alcalde. CDC Calldetenes

 

 

 

 

 

Mercè Pradell Valero.  Tercera tinent d'alcalde. Regidora de Festes, Fira de la Mercè i Consum. CDC Calldetenes

 

 

 

 

 

Benet Illa Puig. Primer Tinent d'alcalde. Regidor d'Administració i Hisenda, i Mercat. CDC Calldetenes

 

 

 

 

 

Abel Blancafort Bancells. Regidor d'Urbanisme, Obres municipals i brigada, Mobilitat, Via pública i POUM, i Patrimoni aquitectònic. CDC Calldetenes

 

 

 

 

Josep Ceamanos Badillo. Regidor de Comunicació, Turisme i Promoció econòmica. CDC Calldetenes

 

 

 

 

 

Roger Pradell Farrés. Regidor de Joventut, Serveis, Pagesia i Món Rural. CDC Calldetenes

 

 

 

 

 

Loreto González Fernández. Regidora de Teatre, Cultura i Premis Literaris. CDC Calldetenes

 

 

 

 

Mireia Vilà Salarich. Segona Tinent d'Alcalde. Regidora d'educació i Participació Ciutadana. Poble en Marxa - CUP Calldetenes

 

 

 

 

 

Sergi Velasco Trasierra. Regidor d'esports i Participació Ciutadana. Poble en Marxa - CUP Calldetenes

 

 

 

 

 

Dolors Rovira Rovira. Regidora. ERC Calldetenes

 

 

 

 

 

Sergi Tarrés Sales. Regidor. ERC Calldetenes

 

 

 

 

 

Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes

Per assistències als Plens: 35 euros

Per al desenvolupament de les delegacions de regidories: 300 euros

Per al desenvolupament del càrrec d’alcalde: no s’especifica (mateixa retribució que per al desenvolupament de les delegacions de regidories).

 

Declaracions de béns patrimonials i d'activitats

Veure els resums de les declaracions en la documentació adjunta.