Què opinen els grups municipals del govern i de l'oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí.

  • L'Informatiu Municipal "Casa de la Vila" es publica semestralment i recull les opinions dels grups polítics municipals a la secció "Els grups municipals opinen":

Desembre 2016

Juliol 2017

Gener 2018

Juliol 2018

Desembre 2018

Gener 2019

  • Des del web de Ràdio Caldes es poden seguir i descarregar íntegrament les sessions plenàries.