D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Administratiu 31-05-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu de la Secretaria 30-03-2017 Enllaç
Dinamitzador juvenil 18-11-2016 Enllaç
Peó de la brigada municipal (PFO) 13-05-2016 Enllaç
Oficial de 1a de manteniment 04-04-2016 Enllaç
Vigilant 23-11-2015 Enllaç
Vigilant 24-05-2010 Enllaç
Tècnic mitjà 25-03-2010 Enllaç
Administratiu 25-03-2010 Enllaç
Administratiu 25-03-2010 Enllaç
Vigilant municipal 25-03-2010 Enllaç
Mestre en educació infantil 14-01-2009 Enllaç
Administratiu 18-06-2008 Enllaç
Tècnic mitjà administració general 18-06-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 03-05-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 31-05-2005 Enllaç
Secretari 31-05-2005 Enllaç
Tècnic administració general 31-05-2005 Enllaç
Secretari -interventor 06-04-2005 Enllaç
Informador del punt d'informació juvenil 14-09-2004 Enllaç
Tècnic de Grau Mitjà 19-08-2002 Enllaç