Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 32.084.000
2.015 33.640.000
2.014 38.195.000
2.013 41.128.000
2.012 46.143.000
2.011 44.006.000
2.010 44.018.000