Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

0 Registres carregats

Informe estabilitat pressupostària

Informe 2018